Žadatel

Termín ukončení realizace mikroprojektu nesmí být u žádného mikroprojektu pozdější než
31. prosince 2022