Žadatel

Zde se nachází dokumenty pro Interreg V-A 2014 – 2020
‼️Dokumenty pro aktuální období naleznete zde‼️

Dokumenty ke stažení

Žadatel je subjekt, který může předložit žádost o dotaci na mikroprojekt v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd.

Žádosti se vyplňují a předkládají prostřednictvím informačního systému MS2014+