Žadatel

Termín ukončení realizace mikroprojektu nesmí být u žádného mikroprojektu pozdější než
30. dubna 2023