O nás

Vznik Euroregionu Praděd

Snahy o vzájemnou spolupráci příhraničních regionů podle evropských modelů jsou uskutečňovány již od počátku 90. let.

Ideu vzájemného přibližování a spolupráce mezi Polskem a Českou republikou v jesenické oblasti přijaly a první kontakty uskutečnily orgány místních samospráv již v roce 1990. S první iniciativou v tomto směru přišlo vedení města Jeseník, které uspořádalo dne 21. června 1991 konferenci za účasti představitelů měst a obcí jesenického regionu a sousedících měst a obcí opolského a valbřiského vojvodství.

Během konference zaznělo, že přirozenou spolupráci příhraničního regionu znemožňuje příliš uzavřená hranice a přísné celní předpisy. Tyto překážky je třeba odstraňovat postupným otevíráním nových hraničních přechodů a přechodů malého pohraničního styku. Ochrana životního prostředí vyžaduje spolupráci na společných projektech. Je nutno navazovat vzájemné osobní vztahy společností obývajících obě strany hranice pořádáním a podporou společných akcí v oblasti cestovního ruchu, sportu, kultury a osvěty. Strany se shodly, že zárukou rozvoje vzájemné spolupráce je navázání kontaktů mezi hospodářskými podniky, které je nutno podporovat pořádáním společných výstav a podnikatelských informačních center.

V dalších letech se konala setkání měst a obcí, v průběhu kterých byly přijaty dokumenty jako např. Dohoda o příhraniční spolupráci, Deklarace o vytvoření příhraničního svazu měst a obcí ČR a Polska a byla zřízena Polsko – česká komise samospráv pro rozvoj příhraniční spolupráce v regionu jesenicko – nyském. Další města se postupně připojovala k partnerské spolupráci. Také státní správa na okresní úrovni navázala kontakty podpisem Dohody o příhraniční spolupráci ze dne 26. června 1996.

Završením několikaletých snah orgánů samosprávy a vojvodství a upevněním již formálně několik let trvající vzájemné spolupráce samospráv, škol, kulturních středisek, sportovních klubů a jiných společenských organizací bylo podepsání Rámcové dohody o vzniku česko – polského euroregionu dne 2. července 1997 v Jeseníku. Euroregion Praděd, dobrovolné sdružení českých a polských spolků a svazků měst a obcí, které se nacházejí na území okresů Bruntál a Jeseník v České Republice a na území Opolského Slezska (vojvodství Opole) v Polské republice, byl pojmenován po nejvyšší hoře Jeseníků – Pradědu (1492 m.n.m.). Na české straně se do euroregionu začlenilo 60 obcí ze sdružení obcí jesenicka, bruntálska, osoblažska, rýmařovska a okolí Vrbna pod Pradědem.

Za účelem zintenzivnění spolupráce polské části euroregionu bylo dne 7. ledna 2000 založeno Sdružení polských obcí Euroregionu Praděd, které sdružuje tyto obce: Biała, Głogówek, Głuchołazy, Korfantów, Krapkowice, Lubrza, Łambinowice, Nysa, Olszanka, Paczków, Pakosławice, Prószków, Prudnik, Strzeleczki, Walce a Zdzieszowice. Sdružení bylo registrováno u Okresního soudu v Opoli a má právní subjektivitu.
V současné době se na polské straně Euroregionu Praděd nachází 39 obcí a 5 powiatů.

Česká strana Euroregionu Praděd působí na území Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Sdružuje 67 obcí a 5 přidružených členů. Jedním z přidružených členů je Olomoucký kraj, který činnost euroregionu dlouhodobě a stabilně podporuje.

oceneni2
oceneni1

Orgány euroregionu

Dle § 5 Statutu orgány Euroregionu Praděd – česká část jsou:

          Valná hromada
          Rada
          Sekretariát
          Revizní komise

Valná hromada je nejvyšším orgánem, ve kterém je zastoupen každý z členů (viz. členové euroregionu – česká část ).

Rada je výkonným orgánem mezi zasedáními Valné hromady. Rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
Předseda je statutárním zástupcem euroregionu. Rada má 19 členů.

Sekretariát plní úkoly Rady. Činnost sekretariátu řídí ředitel, který je jmenován a odvoláván Radou.

Revizní komise je kontrolním orgánem euroregionu.

Složení Revizní komise
Jménofunkcefunkce v komisi
Roman Bicanstarosta obce Supíkovicepředseda
Ing. Radka Chudová, MBAstarostka obce Karlova Studánkačlen
Ivan Fehérváristarosta obce Razováčlen
Složení rady
ČLENZÁSTUPCE ČLENAFUNKCE V RADĚ
Andělská HoraMiroslav Novotnýčlen
BernarticeMgr. Aleš Chromíkčlen
BruntálIng. Petr Rys, MBAčlen
JeseníkTomáš Vlazločlen
KrnovJan Krkoška, MBAmístopředseda
Malá MorávkaOndřej Holubčlen
Město AlbrechticeIng. Jana Murováčlen
MikuloviceMgr. Roman Šťastnýčlen
PísečnáMgr. Dana Brašíkováčlen
RýmařovIng. Lenka Vavřičkováčlen
ÚvalnoIng. Radek Šimekčlen
Velká KrašMgr. Šárka Zapletalováčlen
VidnavaBc. Rostislav Kačoračlen
UhelnáBc. Zdeněk Hořavačlen
Vrbno pod PradědemPetr Kopínecčlen
ZátorIng. Salome Sýkorováčlen
Zlaté HoryIng. Milan Rácpředseda
Olomoucký krajBc. Tomáš Weberčlen
Olomoucký krajIng. Marta Novotnáčlen

Územní vymezení Fondu mikroprojektů v ERP