Oficiální stránky Euroregionu Praděd

Vítejte

Právě jste navštívili stránky, které vám umožní nahlédnout do „kuchyně“ Euroregionu Praděd. Čím se naše organizace zabývá, v čem vám může být prospěšná?

Aktuality

⚠️ Oznámení

Oznamujeme, že od 23. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude sekretariát Euroregionu Praděd ve Vrbně pod Pradědem uzavřen.Těšíme se ...
Číst dále

INFORMACE Z 15. ZASEDÁNÍ EUROREGIONÁLNÍHO ŘÍDÍCÍHO VÝBORU

Dne 9. 12.2021 se konalo 15. zasedání Euroregionálního řídícího výboru, na kterém byly schvalovány projekty předložené do 15. kola příjmu ...
Číst dále

Závěrečná konference projektu Euroregion Praděd 2020+

Dne 3.12.2021 se ve Zlatých Horách v Hotelu Praděd Thamm uskutečnila závěrečná konference projektu Euroregion Praděd 2020+ spojená se zasedáním ...
Číst dále

S Interregem zábavně

V rámci projektu „S Interregem zábavně“ vzniklo video, zobrazující výsledky projektů realizovaných v Euroregionu Praděd

Dokumenty ke stažení k programu Interreg V-A

Program Interreg V-A Česká republika – Polsko (dále Program) navazuje na předchozí programy (CBC Phare, Program Iniciativy Společenství Interreg III-A v letech 2004 – 2006 a Operační program přeshraniční spolupráce pro období 2007 – 2013). Program se bude i nadále zaměřovat na podporu spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou.

O programu Interreg V-AFond mikroprojektů ER P

ŽADATEL

Subjekt, který může předložit žádost o dotaci na mikroprojekt v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd

Jsem žadatel

PŘÍJEMCE

Subjekt, kterému byla ze strany EŘV schválena žádost o dotaci na mikroprojekt

Jsem příjemce

TERMÍNY

Termíny předkládání žádostí a termíny zasedání Euroregionálního řídícího výboru

Termíny

PUBLICITA / PROPAGACE

Všichni partneři jsou povinni dostatečně propagovat zapojení evropských prostředků do realizace projektu.

Publicita
logo_sta

Sleduje nás na Facebooku a Instagramu

EuroPradedEuroPraded