Termín předkládání žádosti

Program Interreg V-A 2014-2020 je již uzavřen

 

Historie předkládání

17. Kolo

Termín předkládání: 21. 9. 2022 
Termín zasedání EŘV: listopad 2022 
Omezující podmínky:

příjem pouze mikroprojektů typu C v prioritní ose 4

max. jeden projekt na jednoho žadatele

Na polské straně – max. 12.000 € celkových způsobilých výdajů (10.200 € EFRR) na jeden mikroprojekt

Na české straně – žádné finanční omezení

16. Kolo

Termín předkládání: 21. 9. 2022 
Termín zasedání EŘV: listopad 2022 
Omezující podmínky:

příjem pouze mikroprojektů typu C v prioritní ose 4

max. jeden projekt na jednoho žadatele

Na polské straně – max. 12.000 € celkových způsobilých výdajů (10.200 € EFRR) na jeden mikroprojekt

Na české straně – žádné finanční omezení

15. Kolo

Termín předkládání: 15. 9. 2021 
Termín zasedání EŘV: 9. prosince 2021 
Omezující podmínky:

Na české straně – Prioritní osa 2 a 4 bez omezení

Na polské straně – budou přijímány pouze projekty typu B a C, a to výhradně v rámci prioritní osy 2

14. Kolo

Termín předkládání: 26. 5. 2021 
Termín zasedání EŘV: 3. září 2021 
Omezující podmínky:

Prioritní osa 2 i 4 – bez omezení

Na polské straně je příjem pozastaven

13. Kolo

Termín předkládání: 17. 2. 2021 
Termín zasedání EŘV: 20. květen 2021 
Omezující podmínky:

Prioritní osa 4 – bez omezení

Prioritní osa 2 – nebudou přijímány mikroprojekty s výstupním ukazatelem „mechanismus“

12. Kolo

Termín předkládání: 16. 9. 2020

Termín zasedání EŘV: 15. prosinec 2020

Omezující podmínky:

Prioritní osa 4 – bez omezení

Prioritní osa 2 – nebudou přijímány mikroprojekty s výstupním ukazatelem „mechanismus“

11. Kolo

Termín předkládání: 28. 5. 2020

Termín zasedání EŘV: 3. září 2020

Omezující podmínky:

Prioritní osa 4 – bez omezení

Prioritní osa 2 – nebudou přijímány mikroprojekty s výstupním ukazatelem „mechanismus“

10. Kolo

Termín předkládání: 20. 2. 2020

Termín zasedání EŘV:  3. červen 2020

Omezující podmínky:

Prioritní osa 4 – bez omezení

Prioritní osa 2 – nebudou přijímány mikroprojekty s výstupním ukazatelem „mechanismus“