Termíny

Termíny předkládání žádostí a termíny zasedání Euroregionálního řídícího výboru

TERMÍN PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ

16. kolo

Termín předkládání žádosti
2. 2. 2022

Termín zasedání EŘV
10. 5. 2022

Omezující podmínky
Na české straně – příjem pouze mikroprojektů typu C v prioritní ose 4
Na polské straně – budou přijímány pouze projekty typu C
v rámci prioritní osy 2 a 4

Historie

15.Kolo

Termín předkládání: 15. 9. 2021 
Termín zasedání EŘV: 9. prosince 2021 
Omezující podmínky:
Na české straně – Prioritní osa 2 a 4 bez omezení
Na polské straně – budou přijímány pouze projekty typu B a C, a to výhradně v rámci prioritní osy 2

14.Kolo

Termín předkládání: 26. 5. 2021 
Termín zasedání EŘV: 3. září 2021 
Omezující podmínky:
Prioritní osa 2 i 4 – bez omezení
Na polské straně je příjem pozastaven

13.Kolo

Termín předkládání: 17. 2. 2021 
Termín zasedání EŘV: 20. květen 2021 
Omezující podmínky:
Prioritní osa 4 – bez omezení
Prioritní osa 2 – nebudou přijímány mikroprojekty s výstupním ukazatelem „mechanismus“

12.Kolo

Termín předkládání: 16. 9. 2020
Termín zasedání EŘV: 15. prosinec 2020
Omezující podmínky:
Prioritní osa 4 – bez omezení
Prioritní osa 2 – nebudou přijímány mikroprojekty s výstupním ukazatelem „mechanismus“

11.Kolo

Termín předkládání: 28. 5. 2020
Termín zasedání EŘV: 3. září 2020
Omezující podmínky:
Prioritní osa 4 – bez omezení
Prioritní osa 2 – nebudou přijímány mikroprojekty s výstupním ukazatelem „mechanismus“

10.Kolo

Termín předkládání: 20. 2. 2020
Termín zasedání EŘV:  3. červen 2020
Omezující podmínky:
Prioritní osa 4 – bez omezení
Prioritní osa 2 – nebudou přijímány mikroprojekty s výstupním ukazatelem „mechanismus“

CzechEnglishPolish