Destinační management

3K Platforma

Regionální fórum cestovního ruchu Euroregionu Praděd

je otevřené a dobrovolné sdružení právnických a fyzických osob pečující o dynamický a dobře koordinovaný rozvoj cestovního ruchu v Jeseníkách. Plní funkci destinační společnosti Jeseníky – východ. Destinační management při řízení rozvoje cestovního ruchu v TO intenzivně uplatňuje systém efektivní Koordinace, Kooperace a Komunikace s partnery v TO.

Orgány fóra

1. Regionální fórum cestovního ruchu Euroregionu Praděd

Pravidelně se setkávají 1x ročně

Regionální fórum cestovního ruchu Euroregionu Praděd je otevřené a dobrovolné sdružení právnických osob pečující o danamický a dobře koordinovaný rozvoj cestovního ruchu v Jeseníkách. Je tvořeno spoolupracujícími členskými obcemi Euroregionu Praděd, dalšími spolupracujícími obcemi turistické oblasti Jeseníky a zainteresovanými subjekty soukromého a veřejného sektoru působícími v turistické oblasti Jeseníky.

Cíl fóra je zejména:
a) zajistit organizaci cestovního ruchu na území turistické oblasti Jeseníky, hájit a prosazovat společné zájmy členů fóra související s rozvojem cestovního ruchu v destinaci,

b) usilovat o rozvoj kvalitních služeb cestovního ruchu v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje a konkurenceschopnosti,

c) hájit dobré jméno fóra a jeho členů a poskytovat členům společensky i odborně uznávanou a respektovanou platformu s cílem prosazování společného zájmu.

Valná hromada regionálního fóra cestovního ruchu

2. Rada pro cestovní ruch

Pravidelně se setkávají minimálně 3x ročně

Předseda:
Jan Krkoška, MBA

Členové:

Mgr. David Chovančík

Radek Zatloukal

Ing. Jiří Julínek

Ing. Iveta Pešatová

Mgr. Renata Rychlíková

Ing. Kamil Schaumann

Ing. Alena Šmigurová

Ing. Lenka Vavříčková

Ing. Lubomír Žmolík

Jana Kenton

Zápisy z rady v rámci AP X

3. Projektový tým

Pravidelně se setkávají minimálně 3x ročně

1. Spolupráce při tvorbě produktů

2. Rozvoj CR na menších území (oblast, obec apod.)

3. Zapojení do aktualizace strategických dokumentů

4. Informační centra

Pravidelně se setkávají 1x ročně

Dokumenty ke stažení

Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Jeseníky-východ na léta 2019 – 2024
Seznam členů a partnerů

Činnost destinačního managementu je financována za podpory Moravskoslezského kraje