Destinační management

3K Platforma

Regionální fórum cestovního ruchu Euroregionu Praděd

je otevřené a dobrovolné sdružení právnických a fyzických osob pečující o dynamický a dobře koordinovaný rozvoj cestovního ruchu v Jeseníkách. Plní funkci destinační společnosti Jeseníky – východ. Destinační management při řízení rozvoje cestovního ruchu v TO intenzivně uplatňuje systém efektivní Koordinace, Kooperace a Komunikace s partnery v TO.

Orgány fóra jsou

1. Regionální fórum cestovního ruchu Euroregionu Praděd

Pravidelně se setkávají 1x ročně

Regionální fórum cestovního ruchu Euroregionu Praděd je otevřené a dobrovolné sdružení právnických osob pečující o danamický a dobře koordinovaný rozvoj cestovního ruchu v Jeseníkách. Je tvořeno spoolupracujícími členskými obcemi Euroregionu Praděd, dalšími spolupracujícími obcemi turistické oblasti Jeseníky a zainteresovanými subjekty soukromého a veřejného sektoru působícími v turistické oblasti Jeseníky.

Cíl fóra je zejména:
a) zajistit organizaci cestovního ruchu na území turistické oblasti Jeseníky, hájit a prosazovat společné zájmy členů fóra související s rozvojem cestovního ruchu v destinaci,
b) usilovat o rozvoj kvalitních služeb cestovního ruchu v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje a konkurenceschopnosti,
c) hájit dobré jméno fóra a jeho členů a poskytovat členům společensky i odborně uznávanou a respektovanou platformu s cílem prosazování společného zájmu.

Valná hromada regionálního fóra cestovního ruchu 16. 11. 2021

2. Rada pro cestovní ruch

Pravidelně se setkávají minimálně 3x ročně

Předseda: Jan Krkoška, MBA

Členové:
Bc. Martin Henč
Bc. David Chovančík
Ing. Jiří Julínek
Ing. Iveta Pešatová
Mgr. Renata Rychlíková
Ing. Kamil Schaumann
Ing. Alena Šmigurová
Ing. Lenka Vavříčková
Ing. Lubomír Žmolík
Jana Kenton

Materiál pro jednání Rady pro cestovní ruch č. 4/2022Zápis z rady číslo 1 v rámci AP X

3. Projektový tým

Pravidelně se setkávají minimálně 3x ročně

1. Spolupráce při tvorbě produktů
2. Rozvoj CR na menších území (oblast, obec apod.)
3. Zapojení do aktualizace strategických dokumentů

4. Informační centra

Pravidelně se setkávají 1x ročně

Seznam informačních center

Dokumenty ke stažení

Marketingová strategie
rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Jeseníky-východ na léta 2019 – 2024

stáhnout

Seznam členů a partnerů

stáhnout

Činnost destinačního managementu je financována za podpory Moravskoslezského kraje