Dokumenty ke stažení – Priorita 2

Dokumenty do pobrania –  Priorytet 2

Logo interreg

Virtuální asistent je připraven Vám rychle poskytnout informace týkající se Priority 2 – Cestovní ruch

Wirtualny asystent jest przeszkolony w zakresie Priorytetu 2 – Turystyka

 

Otevřít asistenta (testovací verze) / Otwarty asystent (wersja testowa)

UPOZORNĚNÍ! Dle pravidel programu, není možné naplňovat indikátor výsledku „Společně organizované přeshraniční veřejné události po dokončení projektu, prostřednictvím dalšího projektu financovaného z Fondu malých projektů Euroregionu Praděd 2021-2027

UWAGA! Zgodnie z zasadami programu nie jest możliwe osiągnięcie wskaźnika rezultatuWspólnie zorganizowane transgraniczne wydarzenia publiczne po zakończeniu projektu“ poprzez inny projekt finansowany z Funduszu Małych Projektów Euroregionu Pradziad 20212027.