Seznam doporučených mikroprojektů

Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014 – 2020
Interreg V-A CZ-PL – I. kolo
Interreg V-A CZ-PL – II. kolo
Interreg V-A CZ-PL – III. kolo
Interreg V-A CZ-PL – IV. kolo
Interreg V-A CZ-PL – V. kolo
Interreg V-A CZ-PL – VI. kolo
Interreg V-A CZ-PL – VII. kolo
Interreg V-A CZ-PL – VIII. kolo
Interreg V-A CZ-PL – XIV. kolo
Interreg V-A CZ-PL – XV. kolo
Interreg V-A CZ-PL – XVI. kolo
Interreg V-A CZ-PL – XVII. kolo