Destinační management

3K Platforma

Regionální fórum cestovního ruchu Euroregionu Praděd

je otevřené a dobrovolné sdružení právnických a fyzických osob pečující o dynamický a dobře koordinovaný rozvoj cestovního ruchu v Jeseníkách. Plní funkci destinační společnosti Jeseníky – východ. Destinační management při řízení rozvoje cestovního ruchu v TO intenzivně uplatňuje systém efektivní Koordinace, Kooperace a Komunikace s partnery v TO.

Orgány fóra jsou

1. Valná hromada

Pravidelně se setkávají 1x ročně

2. Rada pro cestovní ruch

Pravidelně se setkávají minimálně 3x ročně

3. Projektový tým

1. Spolupráce při tvorbě produktů
2. Rozvoj CR na menších území (oblast, obec apod.)
3. Zapojení do aktualizace strategických dokumentů

Pravidelně se setkávají minimálně 3x ročně

4. Informační centra

Pravidelně se setkávají 1x ročně

Dokumenty ke stažení

Marketingová strategie
rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Jeseníky-východ na léta 2019 – 2024

stáhnout