Měsíc: Květen 2021

INFORMACE Z 13. ZASEDÁNÍ EUROREGIONÁLNÍHO ŘÍDÍCÍHO VÝBORU

Dne 20.5.2021 se konalo 13. zasedání Euroregionálního řídícího výboru, na kterém byly schvalovány projekty předložené do 13. kola příjmu projektových žádostí Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd v rámci Programu Interreg V-A ČR-PR. Do 13. kola bylo na české straně předloženo celkem 9 projektových žádostí, ze kterých bylo schváleno k financování 8 žádostí s celkovou výší dotace více jak 224.000 €. O…
Read more