Dne 20.5.2021 se konalo 13. zasedání Euroregionálního řídícího výboru, na kterém byly schvalovány projekty předložené do 13. kola příjmu projektových žádostí Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd v rámci Programu Interreg V-A ČR-PR.

Do 13. kola bylo na české straně předloženo celkem 9 projektových žádostí, ze kterých bylo schváleno k financování 8 žádostí s celkovou výší dotace více jak 224.000 €.

O výsledcích budou všichni žadatelé obeznámeni písemně prostřednictvím systémové depeše v MS2014+.

Euroregionální řídící výbor dále rozhodl o termínu ukončení příjmu projektových žádostí a omezujících podmínkách 15. kola:

Příjem projektových žádostí do 15. kola bude ukončen dne 15.9.2021.

Omezující podmínky 15. kola:

  • Na české straně – příjem bez omezení
  • Na polské straně – budou přijímány pouze projekty typu B a C, a to výhradně v rámci prioritní osy 2

Dále si dovolujeme připomenout, že nejbližší příjem projektů (14. kolo) bude ukončen již 26.5.2021 a je otevřen pouze pro české žadatele (bez omezení).