Logo interreg

VRBNO POD PRADĚDEM | Euroregion Praděd otevřel novou výzvu pro příjem projektů do Fondu malých projektů v rámci Programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027

Obce, jejich organizace a jiné nestátní neziskové organizace již mohou opět žádat o dotace v rámci tzv. Fondu malých projektů v Euroregionu Praděd. Tento nástroj na podporu česko-polské spolupráce je Euroregionem Praděd administrován již 25 let, za tu dobu bylo na území euroregionu realizováno přes 1400 projektů s celkovou alokací téměř 18 mil. eur.

„Nyní se nacházíme na počátku nového programového období, ve kterém je pro naše žadatele připraveno více než 6,2 mil. eur. Ty lze čerpat na česko-polské projekty zaměřené na rozvoj cestovního ruchu (Priorita 2) a prohlubování přeshraničních vazeb mezi obyvateli a institucemi (Priorita 4). Dotace činí 80 % z celkových výdajů, přičemž výše podpory u jednoho projektu může dosáhnout až 80 tisíc euro,“ uvedla ředitelka Euroregionu Praděd Alena Šmigurová.

V obou Prioritách již proběhlo první kolo příjmu projektových žádostí, v rámci kterého bylo předloženo celkem 87 projektů.   

Všechny předložené žádosti nyní prochází kontrolou a hodnocením, o jejich schválení rozhodne Euroregionální řídící výbor v průběhu června. Ten následně stanoví i podmínky příjmu dalších projektů v obou Prioritách.

Žadatelé, kteří své projekty nestihli zpracovat v rámci prvního kola, se tak nemusí obávat, jelikož možnost realizovat své projekty budou mít až do roku 2029.

Příjemným překvapením pro žadatele, kteří již byli aktivními příjemci těchto dotací v uplynulém programovém období, je nový a především méně složitý formulář projektové žádosti a také zjednodušený systém vykazování výdajů, který umožní rychlejší proplácení dotací.

„Abychom seznámili žadatele s těmito novinkami, uspořádali jsme v prvních měsících tohoto roku sérii školení. V případě zájmu však poskytujeme také individuální konzultace v kanceláři Euroregionu Praděd ve Vrbně pod Pradědem. Rádi s Vámi probereme Vaše projektové záměry či pomůžeme při hledání vhodného projektového partnera na druhé straně hranice,“ dodala ředitelka Šmigurová. Kontakty a potřebné informace jsou uvedeny na webových stránkách www.europraded.cz.

„Věříme, že zájem o čerpání dotací z Fondu malých projektů bude i v tomto programovém období velký, a že se tak podaří opět realizovat spoustu zajímavých projektů, jež povedou nejen k podpoře česko-polské spolupráce, ale v konečném důsledku k rozvoji celého příhraničí,“ v závěru řekla ředitelka Euroregionu Praděd Alena Šmigurová.