Euroregion Praděd

Nové doby 111, 793 26 Vrbno pod Pradědem, IČ: 69594074

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

Ředitel/ka Euroregionu Praděd

Kvalifikační požadavky:

– minimálně středoškolské vzdělání s maturitou;

– práce na PC, znalost MS Office;

– schopnost pracovat samostatně i v rámci týmu;

– komunikativnost, flexibilita, spolehlivost;

– řidičský průkaz skupiny B, vlastní automobil.

 

Výhodou:

– praxe na vedoucí pozici minimálně 2 roky;

– obecná znalost dotací EU a ČR;

– obecná znalost činnosti destinačního managementu;

– znalost polského jazyka.

 

Náplň práce:

– řízení organizace, zajištění chodu a rozvoje organizace;

– zodpovědnost za zajištění chodu kanceláře;

– zajištění efektivního řízení zdrojů organizace a projektů;

– sestavování a kontrola dodržování rozpočtu organizace a projektů;

– zajištění kvalitní a koordinované propagace projektů a PR organizace;

– komunikace s partnery v území z řad samospráv, podnikatelů a neziskových organizací;- vytváření pracovních náplní zaměstnanců v souladu s podmínkami jednotlivých projektů a plánů práce;

– kontrola výkonu práce zaměstnanců v souladu s pracovní náplní;

– jednání s vedením euroregionu, členy a orgány a zajištění plnění úkolů vyplývajících z jednání těchto

orgánů pro kancelář euroregionu a účast na jednáních;

– jednání jménem organizace vůči třetím osobám v dohodnutém rozsahu;

– plnění dalších úkolů uložených orgány společnosti.

 

Nabízíme:

– flexibilní pracovní dobu;

– mzdové ohodnocení od 45.000,- Kč měsíčně;

– zajímavou, tvůrčí a dynamickou práci;

– možnost uplatnění vlastních inovací;

– pracoviště ve Vrbně pod Pradědem.

 

Co je nutné doložit:

– strukturovaný životopis;

– motivační dopis (max. 2 A4);

– kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;

– originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.

 

Tyto doklady doručte nejpozději do 23. 7. 2024 na adresu: Euroregion Praděd, Nové doby 111, 793 26

Vrbno pod Pradědem. Na obálku prosím uveďte: „Výběrové řízení ředitel/ka – NEOTVÍRAT“;

Výběrové řízení proběhne 30. 7. 2024. Uchazeči budou 24. 7. 2024 telefonicky informováni o

přesném čase výběrového řízení.

Jmenování do funkce nejdříve od 1. 9. 2024 (nebo dle dohody).