Oficiální stránky Euroregionu Praděd

Vítejte

Právě jste navštívili stránky, které vám umožní nahlédnout do „kuchyně“ Euroregionu Praděd. Čím se naše organizace zabývá, v čem vám může být prospěšná?

Aktuality

12. zasedání EŘV

Datum zasedání Euroregionálního řídícího výboru je stanoveno na 15. 12. 2020. O výsledcích budou žadatelé informováni systémovou depeší ...
Číst dále

Informace pro žadatele

Upozorňujeme, že od 2.11. až do odvolání bude sekretariát ER P fungovat v omezeném režimu. Prosíme, abyste upřednostnili telefonickou či ...
Číst dále

11. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Praděd

11. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Praděd proběhlo 3. září 2020 v Zámeckém resortu v Sobotíně. Z 11 přijatých žádostí ...
Číst dále

Právě probíhá Fotosoutěž! Pravidla naleznete zde

Chci soutěžit

Dokumenty ke stažení k programu Interreg V-A

Program Interreg V-A Česká republika – Polsko (dále Program) navazuje na předchozí programy (CBC Phare, Program Iniciativy Společenství Interreg III-A v letech 2004 – 2006 a Operační program přeshraniční spolupráce pro období 2007 – 2013). Program se bude i nadále zaměřovat na podporu spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou.

O programu Interreg V-AFond mikroprojektů ER P

ŽADATEL

Subjekt, který může předložit žádost o dotaci na mikroprojekt v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd

Jsem žadatel

PŘÍJEMCE

Subjekt, kterému byla ze strany EŘV schválena žádost o dotaci na mikroprojekt

Jsem příjemce

TERMÍNY

Termíny předkládání žádostí a termíny zasedání Euroregionálního řídícího výboru

Termíny

PUBLICITA / PROPAGACE

Všichni partneři jsou povinni dostatečně propagovat zapojení evropských prostředků do realizace projektu.

Publicita
logo_sta

Sleduje nás na Facebooku a Instagramu

EuroPradedEuroPraded