Důležité upozornění pro české projektové partnery v souvislosti s novelou zákona o zadávání veřejných zakázek v ČR