⚠️17. kolo příjmu žádostí⚠️

Do 21. 9. 2022 budou přijímány pouze mikroprojekty typu C, prioritní osy 4 s těmito omezujícími podmínkami: finanční limity: na polské straně max. 12.000 € celkových způsobilých výdajů (10.200 € EFRR) na jeden mikroprojekt na české straně bez finančního omezení max. jeden projekt na jednoho žadatele Připomínáme, že realizace mikroprojektů musí být ukončena max. do 30. 4. 2023