⚠️17. kolo příjmu žádostí⚠️

Do 21. 9. 2022 budou přijímány pouze mikroprojekty typu C, prioritní osy 4 s těmito omezujícími podmínkami: finanční limity:na polské straně max. 12.000 € celkových způsobilých výdajů (10.200 € EFRR) na jeden mikroprojektna české straně bez finančního...