Do 21. 9. 2022 budou přijímány pouze mikroprojekty typu C, prioritní osy 4 s těmito omezujícími podmínkami:

  • finanční limity:
  • na polské straně max. 12.000 € celkových způsobilých výdajů (10.200 € EFRR) na jeden mikroprojekt
  • na české straně bez finančního omezení
  • max. jeden projekt na jednoho žadatele

Připomínáme, že realizace mikroprojektů musí být ukončena max. do 30. 4. 2023