Změna délky realizace mikroprojektů

Doba trvání mikroprojektů je zpravidla 12 měsíců. Pouze v případě složitějších mikroprojektů může být doba trvání 18 měsíců. Na základě rozhodnutí MMR ČR v odůvodněných případech, kdy je znemožněno realizovat aktivity v projektu z důvodu epidemiologického nebezpečí,...