Změna délky realizace mikroprojektů

Změna délky realizace mikroprojektů

Doba trvání mikroprojektů je zpravidla 12 měsíců. Pouze v případě složitějších mikroprojektů může být doba trvání 18 měsíců.

Na základě rozhodnutí MMR ČR v odůvodněných případech, kdy je znemožněno realizovat aktivity v projektu z důvodu epidemiologického nebezpečí, je možné realizovat mikroprojekt po dobu delší než 18 měsíců.

Každý takový případ bude posuzován individuálně, po konzultaci se sekretariátem. Tyto změny podléhají schválení Euroregionálního řídícího výboru.

CzechEnglishPolish