Euroregion 2020+

Registrační číslo projektu

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002199

Vedoucí partner projektu

Euroregion Praděd

Partner projektu

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad

Harmonogram

1. 1. 2020 – 31. 12. 2021

JeleniaGora
esusNovum
Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je další rozvoj spolupráce partnerských organizací tvořících Euroregion
Praděd, zaměřené na zlepšení situace v regionu a na zlepšení soužití komunit v přeshraničním regionu. Dalším cílem je vypracování aktualizace strategicko-plánovacích dokumentů obsahujících směry činnosti a rozvoje euroregionu a vypracování dokumentů nezbytných pro další fungování v novém programové období 2020+.

Aktivity projektu

1. Pracovní setkání

2. Studijní pobyt ESÚS Novum

3. Studijní pobyt ESÚS Tatry

4. Aktualizace Strategie a vypracování dokumentů na období 2020+

5. Závěrečná konference

Výstupy projektu

Připravujeme