Ukončen příjem pro 10. kolo

Ukončen příjem pro 10. kolo

Dne 20.2.2020 byl ukončen příjem projektů do 10. kola Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd. Na české straně bylo celkem přijato 15 projektů  v hodnotě 359 tis.€ celkových způsobilých výdajů s požadavkem na celkovou dotaci ve výši 299 195,63 €.

V současné době probíhá kontrola přijatelnosti a formální náležitosti.