Dne 20.2.2020 byl ukončen příjem projektů do 10. kola Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd. Na české straně bylo celkem přijato 15 projektů  v hodnotě 359 tis.€ celkových způsobilých výdajů s požadavkem na celkovou dotaci ve výši 299 195,63 €.

V současné době probíhá kontrola přijatelnosti a formální náležitosti.