‼️ jedná se o školení pro polské žadatele

Vážení,
v souvislosti se zahájením realizace Fondu malých projektů v Euroregionu Praděd, realizovaného z prostředků Programu Interreg Česká republika – Polsko v období 2021-2027, si Vás dovolujeme pozvat na školení pro instituce a organizace, které chtějí žádat o finanční prostředky na realizaci česko-polských projektů. Abychom vám usnadnili příjezd na školení, v měsících listopadu a prosinci navštívíme města v různých částech Opolského vojvodství.

Vyberte si prosím vhodné místo a termín:
Obecné školení z programu Interreg Česká republika-Polsko 2021-2027
29. 11. 2023 – v budově Maršálkovského úřadu Opolského vojvodství, CSK Ostrówek, Sál Bílého orla, v 10:00 hod.
Přihlášku na školení v Opolí naleznete na tomto odkazu:

https://rpo.opolskie.pl/?p=51736

Školení z Fondu malých projektů v Euroregionu Pradziad
05. 12. 2023 – v Městském kulturním středisku v Olešné, zrcadlový sál, 10:00 hod.
08. 12. 2023 – v Městském kulturním středisku ve Valči, sál, 10:00 hod.
12. 12. 2023 – v Komunitním centru svépomoci v Paczkowě, ulice Kościelna 24, v 10.00 hod.
13. 12. 2023 – v zasedací místnosti Úřadu obce Popielów v 10 hod.
Přihlášku na školení naleznete na tomto odkazu:

https://forms.gle/b44khJocNGYZYbNW6

V novém programovacím období bude možné získat finanční prostředky v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Pradziad ve dvou prioritách:

🔷 Priorita 2 – CESTOVNÍ RUCH – Cíl 2.1 Lepší využití přeshraničního potenciálu udržitelného cestovního ruchu pro hospodářský rozvoj česko-polského příhraničí.

🔶 Priorita 4 – SPOLUPRÁCE INSTITUCÍ A OBCÍ – Cíl 4.2 – Posílení přeshraničních vazeb obyvatel a institucí česko-polského příhraničí.

Szanowni Państwo,
w związku z rozpoczęciem realizacji Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Pradziad, realizowanego ze środków Programu Interreg Czechy – Polska w okresie 2021-2027, serdecznie zapraszamy na szkolenia dla instytucji i organizacji chcących ubiegać się o dofinansowanie na realizację polsko–czeskich projektów. Aby ułatwić Państwu przyjazd na szkolenie w miesiącach listopadzie i grudniu odwiedzimy miejscowości w różnych częściach województwa opolskiego.
Prosimy o wybór dogodnego miejsca i terminu:
Ogólne szkolenie z Programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027
29.11.2023r. – w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, CSK Ostrówek, Sala Orła Białego, godz.: 10:00
Formularz zgłoszeniowy na szkolenie w Opolu dostępny jest pod linkiem:
Szkolenia z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Pradziad
05.12.2023r. – w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie, sala Lustrzana, godz. 10:00
08.12.2023r. – w Gminnym Ośrodku Kultury w Walcach, sala Widowiskowa, godz. 10:00
12.12.2023r. – w Środowiskowym Domu Samopomocy w Paczkowie, ul. Kościelna 24, godz. 10:00
13.12.2023r. – w Urzędzie Gminy w Popielowie, sala konferencyjna, godz. 10:00
Formularz zgłoszeniowy na szkolenia dostępny jest pod linkiem:
W nowym okresie programowania w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu Pradziad będzie można pozyskać środki w ramach dwóch priorytetów:
🔷 Priorytet 2 – TURYSTYKA – Cel 2.1 Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału turystyki zrównoważonej dla rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego
🔶 Priorytet 4 – WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI I MIESZKAŃCÓW – Cel 4.2 – Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego.
Logo interreg