Vyhlášení 1. výzvy k předkládání projektů v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Praděd
Priorita 2 – Cestovní ruch

Ogłoszenie I naboru wniosków w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu Pradziad
Priorytet 2 – Turystyka