INFORMACE ZE 17. ZASEDÁNÍ EUROREGIONÁLNÍHO ŘÍDÍCÍHO VÝBORU

INFORMACE ZE 17. ZASEDÁNÍ EUROREGIONÁLNÍHO ŘÍDÍCÍHO VÝBORU

Dne 25. 11.2022 se konalo 17. zasedání Euroregionálního řídícího výboru, na kterém byly schvalovány projekty předložené do 17. kola příjmu projektových žádostí Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd v rámci Programu Interreg V-A ČR-PR.

Na české straně bylo schváleno k financování celkem 6 projektů s celkovou výší dotace 93 784,37 €.

O výsledcích budou všichni žadatelé obeznámeni písemně prostřednictvím systémové depeše v MS2014+.

Seznam doporučených mikroprojektů