Dne 25. 11.2022 se konalo 17. zasedání Euroregionálního řídícího výboru, na kterém byly schvalovány projekty předložené do 17. kola příjmu projektových žádostí Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd v rámci Programu Interreg V-A ČR-PR.

Na české straně bylo schváleno k financování celkem 6 projektů s celkovou výší dotace 93 784,37 €.

O výsledcích budou všichni žadatelé obeznámeni písemně prostřednictvím systémové depeše v MS2014+.

Seznam doporučených mikroprojektů