Dne 3.9.2021 se konalo 14. zasedání Euroregionálního řídícího výboru, na kterém byly schvalovány projekty předložené do 14. kola příjmu projektových žádostí Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd v rámci Programu Interreg V-A ČR-PR.

Do 14. kola bylo na české straně předloženo a schváleno k financování celkem 8 projektových žádostí, s celkovou výší dotace více jak 244.000 €.

O výsledcích budou všichni žadatelé obeznámeni písemně prostřednictvím systémové depeše v MS2014+.