INFORMACE ZE 14. ZASEDÁNÍ EUROREGIONÁLNÍHO ŘÍDÍCÍHO VÝBORU

INFORMACE ZE 14. ZASEDÁNÍ EUROREGIONÁLNÍHO ŘÍDÍCÍHO VÝBORU

Dne 3.9.2021 se konalo 14. zasedání Euroregionálního řídícího výboru, na kterém byly schvalovány projekty předložené do 14. kola příjmu projektových žádostí Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd v rámci Programu Interreg V-A ČR-PR.

Do 14. kola bylo na české straně předloženo a schváleno k financování celkem 8 projektových žádostí, s celkovou výší dotace více jak 244.000 €.

O výsledcích budou všichni žadatelé obeznámeni písemně prostřednictvím systémové depeše v MS2014+.