Termín ukončení realizace mikroprojektu nesmí být u žádného mikroprojektu pozdější než 31. prosince 2022