Vzhledem k celorepublikovým opatřením týkajícím se koronaviru COVID-19 vás informujeme, že všechny vaše případné požadavky, které budou reagovat na nastalou situaci a komplikace při realizaci aktivit projektu budou řešeny individuálně s pracovníky euroregionu.

V případě, že není možné realizovat aktivity v původně plánovaném termínu (např. hromadné akce, setkání škol atd.) nejdříve zvažte posun časového harmonogramu realizace aktivit projektu, omezení počtu účastníků. Pokud není možné tato opatření přijmout, zvažte zrušení těchto aktivit formou žádosti o změnu (týká se zejména menších doprovodných akcí, které nejsou klíčové pro dosažení cílů projektu). V případě klíčových akcí prosíme o individuální konzultace s manažery euroregionu za účelem nalezení náhradních možností realizace aktivit projektu.

Příjemce je povinen vyvinout maximální úsilí pro minimalizaci finančních dopadů zrušení akcí. Veškeré storno poplatky a vícenáklady spojené s nezbytnými opatřeními v oblasti prevence proti šíření koronaviru budou posuzovány individuálně na základě žádostí o změny (vyjma pravidel stanovených v Programové dokumentaci, která zůstávají nadále v platnosti).

Všechny odsouhlasené změny budou předloženy formou změnového listu po individuálních konzultacích s euroregionem.

Opatření spojená s omezením provozu škol platí do 24. 3. 2020, proto v případě aktivit se zapojením žáků a studentů doporučujeme tyto akce pozdržet a vyčkat na další vývoj situace.

Sledujte internetové stránky Programu, kde budou umístěny informace o všem podstatném, zde

Prosíme o vstřícný a rozumný přístup k řešení těchto problémů, které komplikuji práci nám všem.