11. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Praděd

11. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Praděd proběhlo 3. září 2020 v Zámeckém resortu v Sobotíně. Z 11 přijatých žádostí na české straně bylo schváleno 10 s celkovou výší dotace 283 095,09 €. O výsledcích budou všichni žadatelé obeznámeni písemně, prostřednictvím systémové depeše v MS2014+