Dne 15. května 2020 byla zahájena Oběžná procedura ve věci schvalování projektových žádostí podaných do 20. 2. 2020 v rámci 10. kola výzvy. Celkem bylo přijato 15 žádostí na české straně a 39 žádostí na straně polské. Oběžná procedura bude ukončena 3. 6. 2020.

O výsledcích budou všichni žadatelé obeznámeni písemně, prostřednictvím systémové depeše v MS2014+