10. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Praděd

10. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Praděd

Dne 15. května 2020 byla zahájena Oběžná procedura ve věci schvalování projektových žádostí podaných do 20. 2. 2020 v rámci 10. kola výzvy. Celkem bylo přijato 15 žádostí na české straně a 39 žádostí na straně polské. Oběžná procedura bude ukončena 3. 6. 2020.

O výsledcích budou všichni žadatelé obeznámeni písemně, prostřednictvím systémové depeše v MS2014+