Dne 11. prosince 2019 se konalo 9. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd

(17.12.2019 08:57)
 

o uzavření kanceláře ve dnech od 27. 12. 2019 do 3. 1. 2020

(5.12.2019 14:23)
 

 se konalo dne 24. září 2019

(24.10.2019 08:21)
 

Euroregion Praděd při realizaci projektu „Slavnostní zvyky a tradice“ uspořádal pro děti soutěž nazvanou „Jak se slaví u sousedů“.

(18.9.2019 13:25)
 

Ředitel Euroregionu Praděd vyhlašuje v souladu s rozhodnutím Rady Euroregionu Praděd výběrové řízení na místo manažera turistické oblasti Jeseníky – východ

(12.8.2019 08:24)
 
Dnes je 27.01.2020
 

Vznik Euroregionu Praděd

Snahy o vzájemnou spolupráci příhraničních regionů podle evropských modelů jsou v Polsku uskutečňovány již od počátku 90. let.

Ideu vzájemného přibližování a spolupráce mezi Polskem a Českou republikou v jesenické oblasti přijaly a první kontakty uskutečnily orgány místních samospráv již v roce 1990. S první iniciativou v tomto směru přišlo vedení města Jeseník, které uspořádalo dne 21. června 1991 konferenci za účasti představitelů měst a obcí jesenického regionu a sousedících měst a obcí opolského a valbřiského vojvodství.
Během konference zaznělo, že přirozenou spolupráci příhraničního regionu znemožňuje příliš uzavřená hranice a přísné celní předpisy. Tyto překážky je třeba odstraňovat postupným otevíráním nových hraničních přechodů a přechodů malého pohraničního styku. Ochrana životního prostředí vyžaduje spolupráci na společných projektech. Je nutno navazovat vzájemné osobní vztahy společností obývajících obě strany hranice pořádáním a podporou společných akcí v oblasti cestovního ruchu, sportu, kultury a osvěty. Strany se shodly, že zárukou rozvoje vzájemné spolupráce je navázání kontaktů mezi hospodářskými podniky, které je nutno podporovat pořádáním společných výstav a podnikatelských informačních center.

V dalších letech se konala setkání měst a obcí, v průběhu kterých byly přijaty dokumenty jako např. Dohoda o příhraniční spolupráci, Deklarace o vytvoření příhraničního svazu měst a obcí ČR a Polska a byla zřízena Polsko – česká komise samospráv pro rozvoj příhraniční spolupráce v regionu jesenicko – nyském. Další města se postupně připojovala k partnerské spolupráci. Také státní správa na okresní úrovni navázala kontakty podpisem Dohody o příhraniční spolupráci ze dne 26. června 1996.

Završením několikaletých snah orgánů samosprávy a vojvodství a upevněním již formálně několik let trvající vzájemné spolupráce samospráv, škol, kulturních středisek, sportovních klubů a jiných společenských organizací bylo podepsání Rámcové dohody o vzniku česko - polského euroregionu dne 2. července 1997 v Jeseníku. Euroregion Praděd, dobrovolné sdružení českých a polských spolků a svazků měst a obcí, které se nacházejí na území okresů Bruntál a Jeseník v České Republice a na území Opolského Slezska (vojvodství Opole) v Polské republice, byl pojmenován po nejvyšší hoře Jeseníků – Pradědu (1492 m.n.m.). Na české straně se do euroregionu začlenilo 60 obcí ze sdružení obcí jesenicka, bruntálska, osoblažska, rýmařovska a okolí Vrbna pod Pradědem.

Za účelem zintenzivnění spolupráce polské části euroregionu bylo dne 7. ledna 2000 založeno Sdružení polských obcí Euroregionu Praděd, které sdružuje tyto obce: Biała, Głogówek, Głuchołazy, Korfantów, Krapkowice, Lubrza, Łambinowice, Nysa, Olszanka, Paczków, Pakosławice, Prószków, Prudnik, Strzeleczki, Walce a Zdzieszowice. Sdružení bylo registrováno u Okresního soudu v Opoli a má právní subjektivitu.

V současné době sdružuje euroregion 70 obcí a 6 přidružených členů na straně české a 39 obcí a 5 powiatů na straně polské.

 
 
Copyright © 2004-2020 Euroregion Praděd | email: zdenek.jarmar@europraded.cz | RSS kanál