pro žadatele Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd

(5.4.2018 09:27)
 

pro žadateleProgramu Interreg V-A Česko-Polsko

(11.1.2018 08:00)
 

pro 5. kolo příjmu Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Praděd v rámci programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko

(12.12.2017 10:21)
 

Kancelář Euroregionu Praděd bude uzavřena ve dnech od 27.12. 2017 do 29.12.2017...

(12.12.2017 10:19)
 

V krásném prostředí hotelu Arkas v Prószkówie proběhly dne 10. října 2017 dvě významné akce.

(23.10.2017 07:31)
 
Dnes je 20.10.2018
 

Valná hromada euroregionu jednala dne 10. 6. 2011

Výroční rokování členské základny sdružení Euroregion Praděd, Valná hromada členů, se konalo v pátek 10. června 2011 od 10.00 hod ve Společenském domě v Bruntále. Předseda euroregionu pan Petr Procházka přivítal přítomné členy a představil zúčastněné hosty. Poté předal slovo panu Rysovi, starostovi města Bruntál, hostitelskému městu dnešního jednání. Jeho krátkým projevem bylo oficiálně zasedání zahájeno. Jako hosté se jednání zúčastnili pan náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Jiří Vzientek a ředitel Jeseníky-Sdružení cestovního ruchu PhDr. Jan Závěšický.

Po nezbytných volbách pracovních komisí konstatovala mandátová komise usnášeníschopnost dnešního jednání. 

Nosným bodem programu byla souhrnná zpráva o činnosti Euroregionu Praděd v roce 2010. Protože ji v elektronické podobě všichni přítomní obdrželi, předseda ve svém vystoupení okomentoval nejdůležitější pasáže zprávy a vyzval přítomné k diskusi.

Dále byly na programu hospodářské záležitosti, hospodaření sdružení za rok 2010, průběžný výsledek hospodaření v roce 2011 a návrh rozpočtu na rok 2012. Dodané podklady byly ještě ředitelem sekretariátu okomentovány a poté Valnou hromadou schváleny.

Následovaly aktuální informace o implementaci programu Fond 2007 - 2013. Zde předseda zdůraznil, že tento program na rozdíl od jiných je jedním z mála, kde bude možné čerpat dotační prostředky až do konce programového období. Proto se dá předpokládat zvyšující se zájem o Fond z řad žadatelů. 

Aktuální stav projektu Destinační management turistické oblasi Jeseníky - východ byla dalším bodem jednání. Zde pan Závěšický přítomné seznámil s cíli, aktivitami, struktuře a financování organizace cestovního ruchu v Olůomouckém kraji, Jeseníky - západ. Vyjádřil přesvědčení, že nově zřízená Společnost Destinačního managementu v rámci Euroregionu Praděd bude pro jeho organizaci přirozeným partnerem. Na jeho vystoupení navázal pan Vzientek, který objasnil rozdíly situací v cestovním ruchu v OLK a MSK. Financování těchto aktivit bude v nadcházejících letech řešeno z prostředků ROP.

Foto Foto Foto Foto
 
 
Copyright © 2004-2018 Euroregion Praděd | email: zdenek.jarmar@europraded.cz | RSS kanál