pro žadatele Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd. Středa 6.2.2019 od 9.00 hod. do 12.00 hod., Středisko kultury a vzdělávání STŘECHA

(24.1.2019 08:25)
 
Oznámení

Dovolujeme si tímto upozornit všechny zájemce o návštěvu naší kanceláře, že v souvislosti s čerpáním řádné dovolené v závěru roku, bude kancelář Euroregionu Praděd uzavřena ve dnech od 27.12. 2018 do 31.12.2018. Otevřeno bud

(7.12.2018 09:17)
 

pro zájemce o účast ve Fondu mikroprojektů

(25.10.2018 14:44)
 

pro žadatele Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd

(5.4.2018 09:27)
 

pro žadateleProgramu Interreg V-A Česko-Polsko

(11.1.2018 08:00)
 
Dnes je 18.03.2019
 

Třetí zasedání Rady euroregionu

Třetí zasedání Rady Euroregionu Praděd v roce 2011 se konalo před jednáním Valné hromady dne 10. června 2011 v Bruntále. Úvodem byly projednány procedurální záležitosti následujícího jednání Valné hromady. Dále vzala Rada na vědomí žádost obce Čaková o ukončení členství v euroregionu bez udání důvodu a doporučila Valné hromadě stanovit členský příspěvek obci za rok 2011 v poloviční výši.

Dále byla podána podrobná informace o aktuálním vývoji při realizaci projektu Destinační management turistické oblasti Jeseníky. Současně byl představen vítězný uchazeč výběrového řízení, Ing. Michal Blaško, který se v krátkosti osobně představil. Pan Blaško zpracoval k výběrovému řízení materiál "Organizace cestovního ruchu Jeseníky-východ", který bude rozeslán všem členským obcím euroregionu. 

Rada vzala na vědomí protokol z otevření obálek "Veřejná soutěž na návrh pamětní medaile" a ustavila pracovní komisi, která posoudí návrhy a rozhodne o ražbě medaile. Závěrem jednání byl schválen plán zasedání rady na II. pololetí 2011 a členové Rady se přesunuli do hlavního sálu na jednání Valné hromady členů.

Foto Foto Foto Foto
 
 
Copyright © 2004-2019 Euroregion Praděd | email: zdenek.jarmar@europraded.cz | RSS kanál