které se uskuteční dne 12. října 2017 od 9,30 hodin v prostorách Střediska kultury a vzdělávání STŘECHA

(14.9.2017 08:31)
 

z Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Praděd v rámci programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko

(8.8.2017 08:40)
 
Oznámení

Ve dnech od 3. 7. 2017 – 7. 7. 2017 bude sekretariát Euroregionu Praděd uzavřen!

(30.6.2017 09:32)
 

V pátek 12. května 2017 se v zasedacím sále Městského úřadu v Jeseníku konalo...

(26.5.2017 08:32)
 

U příležitosti 20 let vzniku Euroregionu Praděd...

(26.5.2017 08:31)
 
Dnes je 20.10.2017
 

Třetí zasedání Rady euroregionu

Třetí zasedání Rady Euroregionu Praděd v roce 2011 se konalo před jednáním Valné hromady dne 10. června 2011 v Bruntále. Úvodem byly projednány procedurální záležitosti následujícího jednání Valné hromady. Dále vzala Rada na vědomí žádost obce Čaková o ukončení členství v euroregionu bez udání důvodu a doporučila Valné hromadě stanovit členský příspěvek obci za rok 2011 v poloviční výši.

Dále byla podána podrobná informace o aktuálním vývoji při realizaci projektu Destinační management turistické oblasti Jeseníky. Současně byl představen vítězný uchazeč výběrového řízení, Ing. Michal Blaško, který se v krátkosti osobně představil. Pan Blaško zpracoval k výběrovému řízení materiál "Organizace cestovního ruchu Jeseníky-východ", který bude rozeslán všem členským obcím euroregionu. 

Rada vzala na vědomí protokol z otevření obálek "Veřejná soutěž na návrh pamětní medaile" a ustavila pracovní komisi, která posoudí návrhy a rozhodne o ražbě medaile. Závěrem jednání byl schválen plán zasedání rady na II. pololetí 2011 a členové Rady se přesunuli do hlavního sálu na jednání Valné hromady členů.

Foto Foto Foto Foto
 
 
Copyright © 2004-2017 Euroregion Praděd | email: zdenek.jarmar@europraded.cz | RSS kanál