které se uskuteční dne 12. října 2017 od 9,30 hodin v prostorách Střediska kultury a vzdělávání STŘECHA

(14.9.2017 08:31)
 

z Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Praděd v rámci programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko

(8.8.2017 08:40)
 
Oznámení

Ve dnech od 3. 7. 2017 – 7. 7. 2017 bude sekretariát Euroregionu Praděd uzavřen!

(30.6.2017 09:32)
 

V pátek 12. května 2017 se v zasedacím sále Městského úřadu v Jeseníku konalo...

(26.5.2017 08:32)
 

U příležitosti 20 let vzniku Euroregionu Praděd...

(26.5.2017 08:31)
 
Dnes je 20.10.2017
 

Čtvrté zasedání Euroregionálního řídícího výboru

Z české strany bylo výboru představeno 36 mikroprojektů, které prošly kontrolami formálních náležitostí a přijatelnosti. Po zevrubném projednání hodnocení regionálních expertů bylo k financování doporučeno 35 žádostí s celkovou dotací 476 tis. EUR.

Polská strana představila 32 mikroprojektů, které prošly prvotní kontrolou. Výborem schváleno 27 žádostí s celkovou dotací 463 tis. EUR.

V bodu různé byly projednávány tři závažné změny u dříve schválených mikroprojektů, které ke schválení předložil český sekretariát.

Před koncem zasedání řídící výbor odsouhlasil konečný termín pro příjem žádostí do V. kola výzvy - 10. 3. 2010. Termín V. zasedání Euroregionálního řídícího výboru, 21. 5. 2010 na české straně.

Foto Foto Foto
 
 
Copyright © 2004-2017 Euroregion Praděd | email: zdenek.jarmar@europraded.cz | RSS kanál