pro žadatele Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd

(5.4.2018 09:27)
 

pro žadateleProgramu Interreg V-A Česko-Polsko

(11.1.2018 08:00)
 

pro 5. kolo příjmu Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Praděd v rámci programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko

(12.12.2017 10:21)
 

Kancelář Euroregionu Praděd bude uzavřena ve dnech od 27.12. 2017 do 29.12.2017...

(12.12.2017 10:19)
 

V krásném prostředí hotelu Arkas v Prószkówie proběhly dne 10. října 2017 dvě významné akce.

(23.10.2017 07:31)
 
Dnes je 19.10.2018
 

Třetí zasedání Rady Euroregionu Praděd

Po přivítání členů a hostů a poděkování starostce za pozvání do města Vidnavy se Rada seznámila s průběžnou informací o programu Fond 2007 - 2013 v Euroregionu Praděd. V části týkající se rozhodování Euroregionálního řídícího výboru byl kladně přijat zvolený postup. Večerní separátní setkání české strany před oficiálním zasedáním společného výboru druhého dne.

Dalšími body jednání bylo hospodaření euroregionu za I. čtvrtletí roku 2009, návrh rozpočtu na rok 2010, který byl doporučen Valné hromadě ke schválení a přípravě zasedání Valné hromady, které se uskuteční v září 2009 v Malé Morávce. V této souvislosti bylo doporučeno Valné hromadě změnit Statut euroregionu. Změna spočívá v úpravě oficiálního názvu, ze kterého je navrhováno odstranit sousloví "česká část". Tento návrh byl projednán s polskou částí euroregionu, která proti němu nemá výhrady. V různém byly představeny dva vlastní mikroprojekty, které byly schváleny k předložení v rámci IV. kola výzvy Fondu mikroprojektů. Rada také odsouhlasila vytvoření trvalé expozice medailí a drobných plastik v sídle euroregionu. Delší diskuze probíhala kolem předloženého výčtu extrémních výdajových položek a návrhu limitu způsobilých výdajů. Bylo rozhodnuto tento návrh zpracovat do formy interní směrnice a umístit na webové stránky.

V úplném závěru informoval předseda přítomné o výsledcích kontroly Závěrečné zprávy Správce o realizaci projektu "Fond mikroprojektů v Euroregionu Praděd" v rámci programu INTERREG IIIA ČR - PR v období 2004 - 2006. Ze zprávy vyplývá, že plánované cíle a monitorovací ukazatele daného projektu byly splněny.

Foto Foto Foto Foto
 
 
Copyright © 2004-2018 Euroregion Praděd | email: zdenek.jarmar@europraded.cz | RSS kanál