V krásném prostředí hotelu Arkas v Prószkówie proběhly dne 10. října 2017 dvě významné akce.

(23.10.2017 07:31)
 

které se uskuteční dne 12. října 2017 od 9,30 hodin v prostorách Střediska kultury a vzdělávání STŘECHA

(14.9.2017 08:31)
 

z Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Praděd v rámci programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko

(8.8.2017 08:40)
 
Oznámení

Ve dnech od 3. 7. 2017 – 7. 7. 2017 bude sekretariát Euroregionu Praděd uzavřen!

(30.6.2017 09:32)
 

V pátek 12. května 2017 se v zasedacím sále Městského úřadu v Jeseníku konalo...

(26.5.2017 08:32)
 
Dnes je 11.12.2017
 

Třetí zasedání Rady Euroregionu Praděd

Po přivítání členů a hostů a poděkování starostce za pozvání do města Vidnavy se Rada seznámila s průběžnou informací o programu Fond 2007 - 2013 v Euroregionu Praděd. V části týkající se rozhodování Euroregionálního řídícího výboru byl kladně přijat zvolený postup. Večerní separátní setkání české strany před oficiálním zasedáním společného výboru druhého dne.

Dalšími body jednání bylo hospodaření euroregionu za I. čtvrtletí roku 2009, návrh rozpočtu na rok 2010, který byl doporučen Valné hromadě ke schválení a přípravě zasedání Valné hromady, které se uskuteční v září 2009 v Malé Morávce. V této souvislosti bylo doporučeno Valné hromadě změnit Statut euroregionu. Změna spočívá v úpravě oficiálního názvu, ze kterého je navrhováno odstranit sousloví "česká část". Tento návrh byl projednán s polskou částí euroregionu, která proti němu nemá výhrady. V různém byly představeny dva vlastní mikroprojekty, které byly schváleny k předložení v rámci IV. kola výzvy Fondu mikroprojektů. Rada také odsouhlasila vytvoření trvalé expozice medailí a drobných plastik v sídle euroregionu. Delší diskuze probíhala kolem předloženého výčtu extrémních výdajových položek a návrhu limitu způsobilých výdajů. Bylo rozhodnuto tento návrh zpracovat do formy interní směrnice a umístit na webové stránky.

V úplném závěru informoval předseda přítomné o výsledcích kontroly Závěrečné zprávy Správce o realizaci projektu "Fond mikroprojektů v Euroregionu Praděd" v rámci programu INTERREG IIIA ČR - PR v období 2004 - 2006. Ze zprávy vyplývá, že plánované cíle a monitorovací ukazatele daného projektu byly splněny.

Foto Foto Foto Foto
 
 
Copyright © 2004-2017 Euroregion Praděd | email: zdenek.jarmar@europraded.cz | RSS kanál