pro žadatele Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd. Středa 6.2.2019 od 9.00 hod. do 12.00 hod., Středisko kultury a vzdělávání STŘECHA

(24.1.2019 08:25)
 
Oznámení

Dovolujeme si tímto upozornit všechny zájemce o návštěvu naší kanceláře, že v souvislosti s čerpáním řádné dovolené v závěru roku, bude kancelář Euroregionu Praděd uzavřena ve dnech od 27.12. 2018 do 31.12.2018. Otevřeno bud

(7.12.2018 09:17)
 

pro zájemce o účast ve Fondu mikroprojektů

(25.10.2018 14:44)
 

pro žadatele Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd

(5.4.2018 09:27)
 

pro žadateleProgramu Interreg V-A Česko-Polsko

(11.1.2018 08:00)
 
Dnes je 18.03.2019
 

Třetí zasedání Rady Euroregionu Praděd

Po přivítání členů a hostů a poděkování starostce za pozvání do města Vidnavy se Rada seznámila s průběžnou informací o programu Fond 2007 - 2013 v Euroregionu Praděd. V části týkající se rozhodování Euroregionálního řídícího výboru byl kladně přijat zvolený postup. Večerní separátní setkání české strany před oficiálním zasedáním společného výboru druhého dne.

Dalšími body jednání bylo hospodaření euroregionu za I. čtvrtletí roku 2009, návrh rozpočtu na rok 2010, který byl doporučen Valné hromadě ke schválení a přípravě zasedání Valné hromady, které se uskuteční v září 2009 v Malé Morávce. V této souvislosti bylo doporučeno Valné hromadě změnit Statut euroregionu. Změna spočívá v úpravě oficiálního názvu, ze kterého je navrhováno odstranit sousloví "česká část". Tento návrh byl projednán s polskou částí euroregionu, která proti němu nemá výhrady. V různém byly představeny dva vlastní mikroprojekty, které byly schváleny k předložení v rámci IV. kola výzvy Fondu mikroprojektů. Rada také odsouhlasila vytvoření trvalé expozice medailí a drobných plastik v sídle euroregionu. Delší diskuze probíhala kolem předloženého výčtu extrémních výdajových položek a návrhu limitu způsobilých výdajů. Bylo rozhodnuto tento návrh zpracovat do formy interní směrnice a umístit na webové stránky.

V úplném závěru informoval předseda přítomné o výsledcích kontroly Závěrečné zprávy Správce o realizaci projektu "Fond mikroprojektů v Euroregionu Praděd" v rámci programu INTERREG IIIA ČR - PR v období 2004 - 2006. Ze zprávy vyplývá, že plánované cíle a monitorovací ukazatele daného projektu byly splněny.

Foto Foto Foto Foto
 
 
Copyright © 2004-2019 Euroregion Praděd | email: zdenek.jarmar@europraded.cz | RSS kanál