V dubnu tohoto roku vydal Euroregion Praděd brožuru...

(30.5.2019 09:20)
 

Zapoj se do naší soutěže a dozvíš se spoustu zajímavých informací a ještě můžeš vyhrát...

(30.5.2019 09:10)
 

Dne 17. 4. 2019 pořádal Euroregion Praděd (ER P) slavnostní konferenci, která se konala v krásné Klášterní kapli v Jeseníku.

(3.5.2019 08:39)
 

pro žadatele Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd. Středa 6.2.2019 od 9.00 hod. do 12.00 hod., Středisko kultury a vzdělávání STŘECHA

(24.1.2019 08:25)
 
Oznámení

Dovolujeme si tímto upozornit všechny zájemce o návštěvu naší kanceláře, že v souvislosti s čerpáním řádné dovolené v závěru roku, bude kancelář Euroregionu Praděd uzavřena ve dnech od 27.12. 2018 do 31.12.2018. Otevřeno bud

(7.12.2018 09:17)
 
Dnes je 16.06.2019
 

Třetí zasedání Rady Euroregionu Praděd

Po přivítání členů a hostů a poděkování starostce za pozvání do města Vidnavy se Rada seznámila s průběžnou informací o programu Fond 2007 - 2013 v Euroregionu Praděd. V části týkající se rozhodování Euroregionálního řídícího výboru byl kladně přijat zvolený postup. Večerní separátní setkání české strany před oficiálním zasedáním společného výboru druhého dne.

Dalšími body jednání bylo hospodaření euroregionu za I. čtvrtletí roku 2009, návrh rozpočtu na rok 2010, který byl doporučen Valné hromadě ke schválení a přípravě zasedání Valné hromady, které se uskuteční v září 2009 v Malé Morávce. V této souvislosti bylo doporučeno Valné hromadě změnit Statut euroregionu. Změna spočívá v úpravě oficiálního názvu, ze kterého je navrhováno odstranit sousloví "česká část". Tento návrh byl projednán s polskou částí euroregionu, která proti němu nemá výhrady. V různém byly představeny dva vlastní mikroprojekty, které byly schváleny k předložení v rámci IV. kola výzvy Fondu mikroprojektů. Rada také odsouhlasila vytvoření trvalé expozice medailí a drobných plastik v sídle euroregionu. Delší diskuze probíhala kolem předloženého výčtu extrémních výdajových položek a návrhu limitu způsobilých výdajů. Bylo rozhodnuto tento návrh zpracovat do formy interní směrnice a umístit na webové stránky.

V úplném závěru informoval předseda přítomné o výsledcích kontroly Závěrečné zprávy Správce o realizaci projektu "Fond mikroprojektů v Euroregionu Praděd" v rámci programu INTERREG IIIA ČR - PR v období 2004 - 2006. Ze zprávy vyplývá, že plánované cíle a monitorovací ukazatele daného projektu byly splněny.

Foto Foto Foto Foto
 
 
Copyright © 2004-2019 Euroregion Praděd | email: zdenek.jarmar@europraded.cz | RSS kanál