které se uskuteční dne 12. října 2017 od 9,30 hodin v prostorách Střediska kultury a vzdělávání STŘECHA

(14.9.2017 08:31)
 

z Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Praděd v rámci programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko

(8.8.2017 08:40)
 
Oznámení

Ve dnech od 3. 7. 2017 – 7. 7. 2017 bude sekretariát Euroregionu Praděd uzavřen!

(30.6.2017 09:32)
 

V pátek 12. května 2017 se v zasedacím sále Městského úřadu v Jeseníku konalo...

(26.5.2017 08:32)
 

U příležitosti 20 let vzniku Euroregionu Praděd...

(26.5.2017 08:31)
 
Dnes je 20.10.2017
 

Zasedání Rady Euroregionu Praděd

Dne 7. prosince 2007 se ve Vrbně pod Pradědem uskutečnilo sedmé letošní zasedání Rady české části Euroregionu Praděd.

Proběhla rozprava o novém programovacím období – Operační program přeshraniční spolupráce na období 2007 - 2013 a stavu přípravy nového Fondu mikroprojektů.

Rada se seznámila s informativním přehledem o souhrnných žádostech o platby konečným uživatelům stávajícího Fondu mikroprojektů programu INTERREG IIIA 2004-2006.

Projednána byla dále zpráva o činnosti mezivládní komise, která na svém zasedání dne 30.10.2007 v Opoli schválila transformaci jednotlivých pracovních skupin a podskupin. Výsledkem je, že v rámci komise byla vytvořena samostatná česko-polská skupina pro euroregiony.

Na závěr byl schválen plán zasedání orgánů české části Euroregionu Praděd v I. pololetí roku 2008.

Foto Foto
 
 
Copyright © 2004-2017 Euroregion Praděd | email: zdenek.jarmar@europraded.cz | RSS kanál