V dubnu tohoto roku vydal Euroregion Praděd brožuru...

(30.5.2019 09:20)
 

Zapoj se do naší soutěže a dozvíš se spoustu zajímavých informací a ještě můžeš vyhrát...

(30.5.2019 09:10)
 

Dne 17. 4. 2019 pořádal Euroregion Praděd (ER P) slavnostní konferenci, která se konala v krásné Klášterní kapli v Jeseníku.

(3.5.2019 08:39)
 

pro žadatele Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd. Středa 6.2.2019 od 9.00 hod. do 12.00 hod., Středisko kultury a vzdělávání STŘECHA

(24.1.2019 08:25)
 
Oznámení

Dovolujeme si tímto upozornit všechny zájemce o návštěvu naší kanceláře, že v souvislosti s čerpáním řádné dovolené v závěru roku, bude kancelář Euroregionu Praděd uzavřena ve dnech od 27.12. 2018 do 31.12.2018. Otevřeno bud

(7.12.2018 09:17)
 
Dnes je 16.06.2019
 

1. kolo předkládání projektových žádostí

Euroregion Praděd, po dohodě se svým polským partnerem, rozhodl, že v rámci 1. kola předkládání projektových žádostí do Fondu mikroprojektů (FMP) v rámci OP INTERREG V-A budou přijímány pouze tyto typy projektových žádostí:

Mikroprojekty typu A – platí pro všechny žadatele

Mikroprojekty typu A, B a C – platí pouze pro tzv. nové žadatele

Přesné datum vyhlášení výzvy stále není možné stanovit, jelikož v současné době probíhá testování webového portálu MONIT2014+, který bude sloužit pro přípravu projektových žádostí. K vyhlášení výzvy tedy dojde až po oficiálním spuštění tohoto portálu. V průběhu měsíce února a března předpokládáme uspořádat několik školení pro žadatele. Další informace budou průběžně zveřejňovány na stránkách www.europraded.cz.

Mikroprojekt typu A – s vedoucím partnerem (VP)

Jeden z partnerů převezme odpovědnost za mikroprojekt jako celek vůči Správci FMP a stává se tzv. Vedoucím partnerem mikroprojektu. Tzn., že předkládaný mikroprojekt je připraven ve dvou jazykových mutacích (české a polské), s jedním společným rozpočtem. Aktivity mikroprojektu jsou společné a realizované na obou stranách hranice „Princip vedoucího partnera“ spočívá především v předkládání společné projektové žádosti a realizování společného přeshraničního mikroprojektu. Mikroprojekt s VP může být předložen pouze partnery z jednoho Euroregionu / oblasti podpory spravované daným Euroregionem.

Mikroprojekt typu B – komplementární/ partnerské

Partnerský mikroprojekt bez VP. Každý partner předkládá samostatnou projektovou žádost s vlastním rozpočtem. Aktivity mikroprojektu jsou ale provázané a doplňují se. Taková projektová žádost může být předložen pouze partnery z různých euroregionů. V projektové žádosti musí být jasně uvedeno datum zasedání Euroregionálního řídícího výboru (EŘV) druhého euroregionu, ke kterému je mikroprojekt předkládán.

Mikroprojekt typu C – samostatné

Samostatně realizovatelný mikroprojekt (mikroprojekt realizovaný bez finanční účasti zahraničního partnera). Žadatel na jedné straně hranice řídí projekt, druhá strana figuruje jako partner.

Nový žadatel - za nového žadatele je považován konečný uživatel, který se dosud neúčastnil (věcně ani finančně) žádného mikroprojektu v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013. Za projekt realizovaný novým žadatelem se považuje jeho první žádost o spolufinancování předložená a schválená na EŘV.

 
 
Copyright © 2004-2019 Euroregion Praděd | email: zdenek.jarmar@europraded.cz | RSS kanál