pro žadatele Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd

(5.4.2018 09:27)
 

pro žadateleProgramu Interreg V-A Česko-Polsko

(11.1.2018 08:00)
 

pro 5. kolo příjmu Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Praděd v rámci programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko

(12.12.2017 10:21)
 

Kancelář Euroregionu Praděd bude uzavřena ve dnech od 27.12. 2017 do 29.12.2017...

(12.12.2017 10:19)
 

V krásném prostředí hotelu Arkas v Prószkówie proběhly dne 10. října 2017 dvě významné akce.

(23.10.2017 07:31)
 
Dnes je 20.10.2018
 

1. kolo předkládání projektových žádostí

Euroregion Praděd, po dohodě se svým polským partnerem, rozhodl, že v rámci 1. kola předkládání projektových žádostí do Fondu mikroprojektů (FMP) v rámci OP INTERREG V-A budou přijímány pouze tyto typy projektových žádostí:

Mikroprojekty typu A – platí pro všechny žadatele

Mikroprojekty typu A, B a C – platí pouze pro tzv. nové žadatele

Přesné datum vyhlášení výzvy stále není možné stanovit, jelikož v současné době probíhá testování webového portálu MONIT2014+, který bude sloužit pro přípravu projektových žádostí. K vyhlášení výzvy tedy dojde až po oficiálním spuštění tohoto portálu. V průběhu měsíce února a března předpokládáme uspořádat několik školení pro žadatele. Další informace budou průběžně zveřejňovány na stránkách www.europraded.cz.

Mikroprojekt typu A – s vedoucím partnerem (VP)

Jeden z partnerů převezme odpovědnost za mikroprojekt jako celek vůči Správci FMP a stává se tzv. Vedoucím partnerem mikroprojektu. Tzn., že předkládaný mikroprojekt je připraven ve dvou jazykových mutacích (české a polské), s jedním společným rozpočtem. Aktivity mikroprojektu jsou společné a realizované na obou stranách hranice „Princip vedoucího partnera“ spočívá především v předkládání společné projektové žádosti a realizování společného přeshraničního mikroprojektu. Mikroprojekt s VP může být předložen pouze partnery z jednoho Euroregionu / oblasti podpory spravované daným Euroregionem.

Mikroprojekt typu B – komplementární/ partnerské

Partnerský mikroprojekt bez VP. Každý partner předkládá samostatnou projektovou žádost s vlastním rozpočtem. Aktivity mikroprojektu jsou ale provázané a doplňují se. Taková projektová žádost může být předložen pouze partnery z různých euroregionů. V projektové žádosti musí být jasně uvedeno datum zasedání Euroregionálního řídícího výboru (EŘV) druhého euroregionu, ke kterému je mikroprojekt předkládán.

Mikroprojekt typu C – samostatné

Samostatně realizovatelný mikroprojekt (mikroprojekt realizovaný bez finanční účasti zahraničního partnera). Žadatel na jedné straně hranice řídí projekt, druhá strana figuruje jako partner.

Nový žadatel - za nového žadatele je považován konečný uživatel, který se dosud neúčastnil (věcně ani finančně) žádného mikroprojektu v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013. Za projekt realizovaný novým žadatelem se považuje jeho první žádost o spolufinancování předložená a schválená na EŘV.

 
 
Copyright © 2004-2018 Euroregion Praděd | email: zdenek.jarmar@europraded.cz | RSS kanál