V dubnu tohoto roku vydal Euroregion Praděd brožuru...

(30.5.2019 09:20)
 

Zapoj se do naší soutěže a dozvíš se spoustu zajímavých informací a ještě můžeš vyhrát...

(30.5.2019 09:10)
 

Dne 17. 4. 2019 pořádal Euroregion Praděd (ER P) slavnostní konferenci, která se konala v krásné Klášterní kapli v Jeseníku.

(3.5.2019 08:39)
 

pro žadatele Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd. Středa 6.2.2019 od 9.00 hod. do 12.00 hod., Středisko kultury a vzdělávání STŘECHA

(24.1.2019 08:25)
 
Oznámení

Dovolujeme si tímto upozornit všechny zájemce o návštěvu naší kanceláře, že v souvislosti s čerpáním řádné dovolené v závěru roku, bude kancelář Euroregionu Praděd uzavřena ve dnech od 27.12. 2018 do 31.12.2018. Otevřeno bud

(7.12.2018 09:17)
 
Dnes je 16.06.2019
 

Euroregion Praděd bilancoval

V pátek dne 17. dubna 2015 se v Priessnitzových léčebných lázních v Jeseníku konalo slavnostní zasedání Parlamentu, nejvyššího společného orgánu euroregionu. V téměř osmnáctileté historii euroregionu se jednalo o šestnácté společné setkání na této úrovni.

Jednání více než padesátky členů Parlamentu z obou národních částí a přítomných hostů, konané ve slavnostním prostředí tzv. Zimní zahrady, bylo zahájeno hymnami; českou, polskou a Evropské unie, zazpívanými Pěveckým sborem města Vrbna pod Pradědem.

Shrnutí realizace programu Fond mikroprojektů za období od jeho zahájení do dnešních dnů, bylo prvním z bodů jednání. V období od dubna 2008 do března 2015 se konalo 14 zasedání Euroregionálního řídícího výboru euroregionu, na kterých bylo schváleno na české i polské straně celkem 739 projektů v celkové výši 8 mil. EUR. Průměrná dotace na projekt činila téměř 11.000 EUR. Ke konci března 2015 bylo úspěšným žadatelům z obou národních stran proplaceno cca 7,2 mil EUR.

Informace o výstupech velkého, dlouhodobého projektu euroregionů nazvaného EUREGIO PL – CZ, byla následujícím bodem. Jednalo se o první projekt v Polsku a České republice, ve kterém 6 euroregionů z česko-polského pohraničí propagovalo přeshraniční spolupráci, Fondy mikroprojektů včetně příjemců dotací. Díky realizaci tohoto projektu jsme ukázali, jak se prostředky z Evropské unie staly hybnou silou rozvoje přeshraniční spolupráce. Jedním z nejdůležitějších výstupů projektu je Analýza systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici. Analýza potvrzuje určité systémové bariéry a překážky ztěžující spolupráci a měla by posloužit k iniciování změn v zákonech, nařízeních a normách za účelem zlepšení podmínek spolupráce.

Účastníci jednání byli také informováni o postupu přípravy na nové programové období 2014 – 2020. Nový program se vrací k již známému názvu INTERREG, nyní s koncovkou V-A. Souhrnnou informaci o přípravě a bližších podmínkách tohoto programu podal pan Witold Wieczorek z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju ve Varšavě. Také v tomto novém programu bude implementován Fond mikroprojektů, tradiční nástroj pro navazování spolupráce menšího rozsahu a na místní úrovni. V Euroregionu Praděd bude probíhat v rámci dvou prioritních os a oproti stávajícímu období obsahuje několik novinek.

Vrcholem celého jednání bylo předání medailí osobám zasloužilým o rozvoj česko-polské spolupráce v rámci Euroregionu Praděd. V souladu s přijatými pravidly je toto ocenění udělováno těm, kteří již ve strukturách sdružení nepůsobí. Bronzovou medaili obdržel pan Bc. Stanislav Navrátil z Bruntálu a pan Ing. Jaroslav Kala z Rýmařova. Stříbrnou medailí převzala paní Ing. Helena Kudelová z Vrbna pod Pradědem.

Přehled dnes podaných čísel a faktický popis nejvýznamnějších aktivit dokumentuje důležitou roli Euroregionu Praděd ve formování pohraničí. A pokračující intenzivní příhraniční spolupráce, na jejíž potřebě se účastnící shodli, zajistí trvale udržitelný rozvoj regionu na obou stranách hranice.

Foto Foto

Sekretariát Euroregionu Praděd 
 
Copyright © 2004-2019 Euroregion Praděd | email: zdenek.jarmar@europraded.cz | RSS kanál