V dubnu tohoto roku vydal Euroregion Praděd brožuru...

(30.5.2019 09:20)
 

Zapoj se do naší soutěže a dozvíš se spoustu zajímavých informací a ještě můžeš vyhrát...

(30.5.2019 09:10)
 

Dne 17. 4. 2019 pořádal Euroregion Praděd (ER P) slavnostní konferenci, která se konala v krásné Klášterní kapli v Jeseníku.

(3.5.2019 08:39)
 

pro žadatele Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd. Středa 6.2.2019 od 9.00 hod. do 12.00 hod., Středisko kultury a vzdělávání STŘECHA

(24.1.2019 08:25)
 
Oznámení

Dovolujeme si tímto upozornit všechny zájemce o návštěvu naší kanceláře, že v souvislosti s čerpáním řádné dovolené v závěru roku, bude kancelář Euroregionu Praděd uzavřena ve dnech od 27.12. 2018 do 31.12.2018. Otevřeno bud

(7.12.2018 09:17)
 
Dnes je 16.06.2019
 

INTERREG V-A Česká republika – Polsko 2014-2020

Toto je název programu přeshraniční spolupráce Česko – Polsko pro období 2014 – 2020. V tomto novém programu bude i nadále implementován tradiční nástroj pro navazování spolupráce menšího rozsahu a na místní úrovni, Fond mikroprojektů (FMP).

Finanční alokace FMP z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) představuje 20% rozpočtu Programu, tj. 45,244 mil. EUR. Pro Euroregion Praděd/Pradziad je stanovena alokace na mikroprojekty ve výši:

česká strana 3.222.142 EUR
polská strana 4.994.000 EUR
celkem 8.216.142 EUR

Územním vymezením pro Euroregion Praděd je Olomoucký kraj (okresy Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov) a okres Bruntál z Moravskoslezského kraje.

Tématické zaměření FMP bude probíhat v rámci dvou prioritních os:

Prioritní osa „Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti“:

  • jedná se o aktivity týkající se turistiky a rozvoje infrastruktury (např. přístřešky, naučné stezky apod.) – podrobný výčet aktivit bude ještě upřesněn
  • Pro tuto prioritní osu je určeno 30% alokace FMP, tj. 966.643 EUR
  • Rozsah dotace 2.000 – 30.000 EUR
  • Lead projekty 4.000 – 60.000 EUR (za národní část vždy max. 30.000 EUR a to i v případě, že jsou na projektu zainteresováni více než dva partneři, minimální finanční podíl každého partnera je 2.000 EUR)

Prioritní osa „Spolupráce institucí a komunit“

  • jedná se o měkké aktivity typu people to people (např. setkávání, společné akce, konference apod.) – podrobný výčet aktivit bude ještě upřesněn
  • Pro tuto prioritní osu je určeno 70% alokace FMP, tj. 2.255.499 EUR
  • Rozsah dotace 2.000 – 20.000 EUR
  • Lead projekty 4.000 – 40.000 EUR (za národní část vždy max. 20.000 EUR a to i v případě, že jsou na projektu zainteresováni více než dva partneři, minimální finanční podíl každého partnera je 2.000 EUR)

Princip Vedoucího partnera (Lead projekty) je u mikroprojektů novinkou. Tento princip spočívá v předložení jedné společné žádosti o dotaci na mikroprojekt za oba, resp. všechny partnery, přičemž žádost předkládá Vedoucí partner, na kterém se oba/všichni partneři mikroprojektu shodli. V případě schválení mikroprojektu Vedoucí partner uzavře s příslušným národním Správcem (Euroregion Praděd/Pradziad) Smlouvu o financování mikroprojektu a tímto převezme odpovědnost za realizaci mikroprojektu jako celku. Dotace je proplácena Vedoucímu partnerovi, který poté příslušnou část dotace postoupí svému partnerovi/svým partnerům.

Princip Vedoucího partnera je možné využívat pouze mezi subjekty z území daného euroregionu. Pokud má žadatel partnera na druhé straně hranice z jiného euroregionu, projekt s principem Vedoucího partnera předložit s tímto partnerem nemůže.

Nové programovací období si klade za cíl podpořit nejen zkušené žadatele, ale také žadatele nové, kteří v období 2007 – 2013 z Fondu mikroprojektů dotaci neobdrželi. Pro motivaci takových žadatelů se předpokládá určité bodové zvýhodnění při hodnocení žádostí, eventuelně vyhlášení speciální výzvy pro nové žadatele.

Termín zahájení FMP 2014 – 2020 je plánován na konec roku 2015, první výzva by tak mohla být vyhlášena počátkem roku 2016.

 
 
Copyright © 2004-2019 Euroregion Praděd | email: zdenek.jarmar@europraded.cz | RSS kanál