Neobjevené Jeseníky

Registrační číslo projektu

CZ.3.22/3.3.07/09.01378

Vedoucí partner projektu

Euroregion Praděd

Partner projektu

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad

Harmonogram

1. 1. 2010 – 31. 12. 2010

Popis projektu

Euroregion Praděd v letošním roce realizuje mikroprojekt „Neobjevené Jeseníky“, který je financován z Fondu mikroprojektů v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013. Na jeho realizaci se podílí také pět partnerských měst (Bruntál, Jeseník, Krnov, Rýmařov a Vrbno pod Pradědem) a polský partner (Euroregionu Pradziad).

Mikroprojekt svým charakterem navazuje na dva úspěšné mikroprojekty „Společnou cestou k rozvoji Euroregionu Praděd“ a „Podpora cestovního ruchu Euroregionu Praděd“, které byly realizovány v minulých letech.

Hlavním záměrem mikroprojektu je cílená propagace tohoto regionu formou moderních a kreativně prezentovaných nabídek známých i méně známých atraktivit regionu.

Realizace mikroprojektu probíhá po celý rok 2010 a je rozdělena do tří základních etap:

1) Příprava ankety, zaměřené na zjištění, které ze zatím ne zcela známých (neobjevených) atraktivit cestovního ruchu jsou pro potencionální návštěvníky nejpřitažlivější;

2) Příprava marketingových tiskovin (trhací mapy a brožury) a zpracování webové prezentace;

3) Integrace marketingové komunikace a marketingových tiskovin na veletrzích cestovního ruchu v České republice, na Slovensku a v Polsku.