Měsíc: Březen 2020

COVID-19 a jeho dopad na realizaci aktivit projektů

Vzhledem k celorepublikovým opatřením týkajícím se koronaviru COVID-19 vás informujeme, že všechny vaše případné požadavky, které budou reagovat na nastalou situaci a komplikace při realizaci aktivit projektu budou řešeny individuálně s pracovníky euroregionu. V případě, že není možné realizovat aktivity v původně plánovaném termínu (např. hromadné akce, setkání škol atd.) nejdříve zvažte posun časového harmonogramu…
Read more

Ukončen příjem pro 10. kolo

Dne 20.2.2020 byl ukončen příjem projektů do 10. kola Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd. Na české straně bylo celkem přijato 15 projektů  v hodnotě 359 tis.€ celkových způsobilých výdajů s požadavkem na celkovou dotaci ve výši 299 195,63 €. V současné době probíhá kontrola přijatelnosti a formální náležitosti.