czpl_eu_logo

Reprezentativní prostory Horských lázní Karlova Studánka se staly místem konání závěrečné konference Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd v rámci programu Interreg V-A. Konference se uskutečnila ve dnech 16.10.-17.10.2023 za účasti zástupců českého i polského ministerstva pro místní rozvoj pana Martina Buršíka a pana Witolda Wieczorka, honorárního konzula České republiky v Opoli Artura Żurakowského, vedoucího Společného sekretariátu pana Daniela Vejrosty a zástupců Centra pro regionální rozvoj v Olomouci. Pozvanými hosty byli představitelé všech členských obcí Euroregionu Praděd. Předsedové obou národních částí Euroregionu Praděd pan Milan Rác a Radosław Roszkowski ve svých úvodních projevech zdůraznili význam přeshraniční spolupráce a její nezpochybnitelný přínos k rozvoji česko-polského pohraničí. 

Hlavním bodem programu bylo shrnutí implementace Fondu mikroprojektů v dobíhajícím programovém období na léta 2014-2020. Čerpání finančních prostředků v rámci tohoto nástroje zhodnotily oba sekretariáty euroregionu jako velmi úspěšné, jelikož se podařilo alokovat bezmála 8 mil. EUR, což činí téměř 99 % přidělených finančních prostředků. Realizováno bylo celkem 437 projektů. 

Euroregion Praděd zde rovněž vyslovil poděkování a předal ocenění členům Euroregionálního řídícího výboru.

V závěru konference se účastníci měli možnost seznámit s podmínkami čerpání finančních prostředků na projekty česko-polské spolupráce v programovém období 2021-2027.

Konferenci předcházelo zasedání Parlamentu Euroregionu Praděd, na kterém byla oběma národními částmi tohoto orgánu jednomyslně schválena Deklarace o vzájemné spolupráci při implementaci Fondu malých projektů v programovém období 2021-2027. 

Druhý den konference byl věnován ukázkám příkladů dobré praxe. Společně jsme navštívili město Rýmařov (Expozici Hedva Český Brokát a Kapli V Lipkách), kde o výstupech mnoha zajímavých projektů česko-polské spolupráce informovala ředitelka Městského muzea Rýmařov paní Růžena Zapletalová.

Děkujeme všem účastníkům konference za jejich účast, všem žadatelům Fondu mikroprojektů za jejich aktivní přístup při čerpání dotací a těšíme se na další spolupráci.

Prezentace ke stažení:

Fond malých projektů 2021 – 2027

Program Interreg 2021 – 2027

FMP 2014-2020