Datum zasedání Euroregionálního řídícího výboru je stanoveno na 15. 12. 2020.

O výsledcích budou žadatelé informováni systémovou depeší.