Upozornění pro žadatele.

Od 12. kola příjmu projektových žádostí, který bude ukončen dne 16. 9. 2020, musí být u mikroprojektů typu B a C přeloženy do druhého jazyka také „Klíčové aktivity