SETKÁNÍ V RÁMCI PROGRAMU INTERREG V-A ČESKÁ REPUBLIKA – POLSKO