Dne 14.2.2023 se v prostorách Střediska chytrých aktivit ve Vrbně pod Pradědem konalo jednání Rady a Valné hromady Euroregionu Praděd. Členové sdružení byli seznámeni s činností euroregionu a jeho hospodařením v roce 2022. Pozvání na jednání přijali také MUDr. Ladislav Václavec, senátor PČR a předseda polské části Euroregionu Praděd Radosław Roszkowski. V návaznosti na komunální volby do obecních zastupitelstev na podzim loňského roku byla na programu Valné hromady také volba členů rady a revizní komise. Členové nově zvolené rady následně provedli volbu předsedy a místopředsedy sdružení. Jejich rozhodnutím nedošlo v těchto pozicích k žádné změně. Funkci předsedy obhájil Ing. Milan Rác, starosta města Zlaté Hory a funkci místopředsedy bude i nadále vykonávat pan Jan Krkoška, MBA., náměstek hejtmana MSK. Děkujeme všem za aktivní účast a těšíme se na další spolupráci.