Putování po zříceninách v Euroregionu Praděd

interreg20142020
Registrační číslo projektu

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002629

Vedoucí partner projektu

Euroregion Praděd

Partner projektu

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad

Harmonogram

1. 1. 2021 – 30. 6. 2022

Cíl projektu

Primárním cílem projektu je seznámit veřejnost s historií česko-polského pohraničí. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím nové česko-polské publikace „Putování po zříceninách v Euroregionu
Praděd
„, která poskytne spoustu zajímavých informací nejenom o historii, ale seznámí veřejnost také
s nejrůznějšími bájemi a pověstmi, které jsou s jednotlivými objekty spjaty. Tyto informace budou
doplněny také interaktivními 3D modely vybraných objektů.

K naplnění stanoveného cíle přispějí také
společné výlety – exkurze k vybraným zříceninám, jež budou doplněny odborným výkladem průvodce.
Publikace bude veřejnosti představena na slavnostní konferenci a křtu, kde bude zároveň
distribuována. Obdrží ji také všichni účastníci společných exkurzí. 

Aktivita číslo 1: Publikace „Putování po zříceninách v Euroregionu Praděd“

Vytvoření česko-polské publikace mapující zříceniny česko-polského pohraniční, která bude obsahovat nejenom faktické informace o daném objektu, současné fotografie a dobové kresby, ale rovněž různé zajímavosti, pověsti a legendy. Celkem bude představeno 20 objektů (10 na každé straně hranice). Publikace bude obsahovat také QR kódy odkazující na interaktivní 3D modely vybraných objektů.

Aktivita číslo 2: Slavnostní konference PL

Vydaná publikace „Putování po zříceninách v Euroregionu Praděd“ bude představena veřejnosti v Polsku na slavnostním setkání se všemi spoluautory, kde dojde také k její distribuci. Za realizaci této aktivity odpovídá polský partner. Český partner projektu zajistí účast české delegace a spoluautorů publikace. Během konference bude přítomen tlumočník.

Aktivita číslo 3: Slavnostní křest knihy pro veřejnost CZ

Po vydání publikace „Putování po zříceninách v Euroregionu Praděd“, bychom chtěli tuto publikaci představit veřejnosti v České republice na slavnostním setkání se všemi spoluautory. Součástí bude také křest této nové publikace. Kromě samotné publikace bude pro všechny účastníky připraveno malé pohoštění. Za organizaci této aktivity zodpovídá český partner. Polský partner projektu zajistí účast polské veřejnosti. Na akci nebude chybět tlumočník.

Aktivita číslo 4: Prohlídka vybrané zříceniny na českém území

Uspořádání společné prohlídky jedné z vybraných zřícenin na českém území. Na společné prohlídce bude přítomen odborný průvodce, který seznámí návštěvníky s historií daného objektu. Zajištěn bude rovněž tlumočník. Pro všechny bude rovněž připraveno drobné občerstvení formou svačinových balíčků. Za organizaci této aktivity zodpovídá český partner. Polský partner zajistí polskou účast a na exkurzi do ČR vypraví autobus pro cca 20 osob. Plánovaný počet účastníků každé exkurze je 40 osob (20 ČR + 20 PR). Všichni účastnici v závěru prohlídky obdrží také publikaci „Putování po zříceninách v Euroregionu Praděd“.

Aktivita číslo 5: Prohlídka vybrané zříceniny na polském území

Uspořádání společné prohlídky jedné z vybraných zřícenin na polském území.

Aktivita číslo 6: Vytvoření interaktivních prvků

V rámci projektu budou doplněny stávající interaktivní mapy o záložku zříceniny v Euroregionu Praděd a vytvořeny 3D modely. Tyto 3D modely se všem zájemcům zobrazí po načtení QR kódů prostřednictvím chytrých telefonů. QR kódy budou umístěny v nové publikaci. Nové interaktivní prvky turistům umožní poznat tyto historické objekty a jejich možnou podobu ve 3D grafice.

Výstupy projektu

Kaltenštejn
Rychleby
Edelštejn
Koberštejn
Fürstenwalde
Šelenburk
Drachenburk
Fulštejn
Weissenštejn
Burkvíz
Chrzelice
Łaka Prudnicka
Kopice
Przydroże Małe
Rozkochów
Trzebina
Ujazd
Zamkowa Góra
Sławięcice
Strzelce Opolskie

Křest knihy v Račím údolí a zřícenině hradu Rychleby

Prezentace knihy „Krása ukrytá ve zříceninách“ spojená s prohlídkou zámku Rozkochów