Publicita

Upozornění na chyby v publicitě

 

Monochromatická varianta loga – je nutné respektovat prováděcí nařízení Komise (EU) č. 821/2014, ve kterém je v případě jednobarevného zobrazení uvedeno následující: „při použití černé barvy ohraničte obdélník černě a vytiskněte hvězdy černě na bílém pozadí“. Často se to plete s bílým podkladovým rámečkem, který být uveden povinně nemusí, nejedná-li se o jednobarevné nebo nečitelné pozadí, ale nelze vynechat bílou výplň vlajky EU v monochromatickém provedení loga. Špatné provedení loga je tedy např. úplně celé monochromatické logo zhotovené na jednobarevném žlutém podkladu pouze v provedení žlutočerném bez bílé barvy na vlajce pod černými hvězdami. I když je černá a žlutá dostatečně kontrastní natolik, aby nemusel být použit bílý rámeček kolem celého loga, stejně musí být respektována bílá výplň vlajky EU vyžadovaná prováděcím nařízením. Samozřejmě nejlepší variantou je používat vzorová loga zveřejněná na webu programu cz.cz-pl.eu, která obsahují i onen bílý rámeček.

Všechna loga zobrazená na propagačním předmětu musí mít min. stejnou velikost na výšku nebo na šířku jako logo EU. Propagační předmět je brán jako celek tzn, že je-li propagačním předmětem tričko, platí, že i když je jedno logo vyobrazeno na rukávu a druhé např. na přední straně trička, obě loga nesmí být větší než logo EU. Stejné pravidlo platí i např. pro brožuru, kdy nějaká loga se vyskytují na přední, jiná na zadní straně brožury, navíc nejlépe by loga měla být na jednom místě a logo EU (jako součást loga programu) by mělo být ze všech log nejviditelnější např. na prvním řádku apod – viz také pravidla popsaná v Příručce pro příjemce dotace.

Loga Programu

Příjemce je v rámci propagace projektu povinen jasně uvést loga Programu. Pravidla pro propagaci projektů – zde

interreg20142020

Loga Euroregionu Praděd

Poskytne-li propagační předmět dostatek prostoru, umístěte na něj také logo Euroregionu Praděd

Euroregion_logo