Náš euroregion 

interreg20142020
Registrační číslo projektu

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002166

Vedoucí partner projektu

Euroregion Praděd

Partner projektu

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad

Harmonogram

1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zmodernizovat webové stránky Euroregionu Praděd, zatraktivnit jejich podobu a rozšířit množství informací, které budou nabízet široké veřejnosti. Propojením těchto stránek s různými sociálními sítěmi (facebook, instagram apod.) bychom chtěli zajistit také větší návštěvnost a sledovanost. Tento fakt v konečném důsledku povede k rozšíření povědomí o Euroregionu Praděd a o všem, co tato organizace, resp. toto území nabízí jeho obyvatelům i turistům.

Kromě modernizace webových stránek www.europraded.cz budou realizovány také další aktivity projektu (vydání česko-polského elektronického zpravodaje, uspořádání česko-polské fotografické soutěže a vytvoření interaktivní mapy Euroregionu Praděd). V centru města Vrbno pod Pradědem bude zrekonstruována venkovní vývěska, která je rovněž důležitým zdrojem informací o činnosti Euroregionu Praděd. Všechny tyto aktivity přispějí ke zkvalitnění služeb a poskytovaných informací, k rozvoji Euroregionu Praděd a k prohloubení česko-polské spolupráce.

Aktivita číslo 1: Modernizace webových stránek

Modernizace webových stránek spočívá v tvorbě nového designu s využitím nových technologií se zaměřením na responzibilitu. Stránky budou provázány se sociálními sítěmi, primárně Facebook a Instagram. Vzniknou také nové sekce, a to Zpravodaj a Interaktivní mapa Euroregionu Praděd.

Aktivita číslo 2: Elektronický zpravodaj

V průběhu projektu budou vytvořeny 3 vydání zpravodaje v elektronické podobě. Umístěny budou na webových stránkách obou partnerů projektu, ke stažení ve formátu PDF. Rozsah jednotlivých vydání budou minimálně 4 strany formátu A4. Ke stažení bude také polská verze. Polský partner projektu vždy zajistí obsahovou náplň zpravodaje za polskou stranu a také umístění zpravodaje na své webové stránky.

Aktivita číslo 3: Fotosoutěž

Soutěž poslouží k přilákání pozornosti na facebook euroregionu  (kde se také bude hlasovat). Fotky budou uloženy do foto-banky euroregionu, a mohou být použity pro budoucí propagační materiály jak tištěné tak elektronické. Budou vyhlášeny dvě kategorie soutěže. Jaro-léto a podzim-zima. V každé kategorii bude odměněno 10 fotek s nejvíce „lajky“. Cena
pro vítěze bude složena z bavlněné tašky, powerbanky a bezdrátových bluetooth sluchátek. Nejlépe hodnocená fotka bude vytištěna a umístěna na zrekonstruovanou vývěsku. Fotografická soutěž bude probíhat na české i polské straně euroregionu, partner projektu se bude aktivně podílet na její organizaci, propagaci i vyhodnocení.

Aktivita číslo 4: Virtuální prohlídka

Pro propagaci projektů v Euroregionu, ale také zajímavých míst, vznikne interaktivní mapa s 360° virtuální prohlídkou. Virtuální prohlídka bude obsahovat 360° panoramatické fotky, detailní fotky zajímavostí, informační popisky, popřípadě bude možnost vložit i video. V rámci udržitelnosti projektu bude interaktivní mapa doplňována o virtuální prohlídky svépomocí. V plánu je minimálně 15 míst na české straně a 5 míst na straně polské.

Aktivita číslo 5: Venkovní vývěska

V sídelním městě Euroregionu Praděd, Vrbno pod Pradědem, bude v rámci projektu zrekonstruována venkovní vývěska, která informuje obyvatele a turisty o zajímavých akcích celého euroregionu.

Výstupy projektu

Fotosoutěž

Již vyhodnocená

Virtuální prohlídka

Jednotlivé virtuální prohlídky