czpl_eu_logo

Završením Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd v Programovém období 2014-2020 se stala konference, která se uskutečnila dne 23.10.2023 v hotelu Chrobry v Pokrzywne. Celá slavnostní událost se nesla pod heslem „Na křídlech spolupráce“ a jejím hlavním smyslem bylo ohlédnout se a poděkovat všem zúčastněným lidem a institucím, kteří přispěli k úspěšnému fungování Fondu mikroprojektů. Cílem konference tedy nebylo jen shrnout naši dosavadní činnosti, ale především vyjádřit uznání a oslavit společné úspěchy, kterých by nebylo možné dosáhnout bez pomoci a podpory všech našich žadatelů a realizátorů projektů.

Děkujeme za Vaši spolupráci a těšíme se na pokračování v novém Programovém období 2021-2027.

Výstupy z konference jsou ke stažení zde:

Prezentace

Brožura Fond Mikroprojektů Interreg V-A Euroregionu Praděd