Lidové tradice v česko-polském pohraničí

CZPL2013
Registrační číslo projektu

CZ.3.22/3.3.07/08.00069

Vedoucí partner projektu

Euroregion Praděd

Partner projektu

Powiat Prudnicki

Harmonogram

1. 7. 2008 – 30. 11. 2008

Kucharka

Popis projektu

Oblast území Euroregionu Praděd nabízí mnoho atraktivních míst, sportovních i kulturních aktivit, ale i místních tradic. Vlivem nepříliš intenzivní a aktivní propagace tohoto regionu přichází o velké množství potencionálních návštěvníků a jeho rozvoj není dostatečně rychlý.

Společně s polským partnerem chceme realizovat aktivity, které zviditelní toto území, posílí lidové tradice a zvýší informovanost lidí na obou stranách hranice.Dalším faktorem je stále relativně malá spolupráce mezi českými a polskými institucemi, sdruženími a dalšími komunitami, které potřebují motivovat a informovat o možnostech čerpání dotací prostřednictvím FMP. Euroregion Praděd svou činností podporuje rozvoj příhraniční oblasti a realizací vlastního projektu s prezentací a propagací FMP a EUP bude mít tato aktivita motivační charakter pro počátek a rozvoj stávající spolupráce české i polské části této oblasti. Jeho záměrem je vlastním příkladem ukázat cestu k možným variantám česko

-polských aktivit a k možnostem využití Fondu mikroprojektů ve své obci, škole, atd.

Aktivity projektu

 

1. Vlastní konaná gastronomická akce na české straně a vlastní akce Doźynki Wojewódskie na polské straně s aktivním zapojením obou partnerů

2. Motivační propagační předměty

3. Vytvoření a vydání česko-polské kuchařky “ Speciality Euroregionu Praděd“

4. Zprostředkování spolupráce mezi školami a posílení spolupráce mezi obcemi EUP prostřednictvím konání gastroprezentace, zasedáním parlamentu a fotbalovým zápasem

5. Zvýšení informovanosti o možnostech rekreace a turistiky v rámci cestovního ruchu