Hory nás spojují

interreg20142020
Registrační číslo projektu

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002792

Vedoucí partner

Euroregion Praděd

Partner projektu

Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad

Harmonogram

1. 8. 2021 – 31. 7. 2022

logo Hory nás spojují
spo

Cíl projektu

Projekt si klade za cíl navázání a prohloubení vazeb mezi zástupci veřejné správy na obou stranách hranice a prohloubení vzájemné spolupráce partnerských organizací. Dalším, neméně důležitým cílem, je společná a efektivní prezentace Jeseníků, představení zajímavých míst a atraktivit potenciálním návštěvníkům v České republice a v Polsku.

Aktivita číslo 1: Roadshow – mobilní infocentrum

Společná prezentace Jeseníků na třech vytipovaných místech v ČR a třech místech v PL – realizace červen/červenec 2022

Aktivita číslo 2:Prezentační materiály

vytvoření dvou videospotů prezentujících významné turistické cíle na české i na polské straně euroregionu, vytvoření společné fotobanky, k vybraným fotografiím budou vytvořeny česko-polské texty popisující danou atraktivitu

Aktivita číslo 3: Na kolech po Jeseníkách

Třídenní cyklistická akce určená pro zástupce místních samospráv za účelem rozvíjení vzájemné česko-polské spolupráce a prezentace turistických atraktivit na obou stranách hranice – realizace září 2021

Aktivita číslo 4: Závěrečná konference

Jednodenní česko-polská konference, na které se setkají a vzájemně

poznají členové všech partnerů projektu. Na konferenci bude představen projekt, jeho aktivity a výstupy. Projektoví partneři zde budou prezentovat svoji dosavadní činnost a představy a plány jejich vzájemné budoucí spolupráce – realizace červen 2022

Výstupy projektu